President kuulutas välja töölepingu seaduse

22. juuni 2009, 21:10

President Toomas Hendrik Ilves kirjutas
täna Kadriorus alla otsusele kuulutada välja riigikogu poolt 18. juunil vastu
võetud töölepingu seadus ja veel seitse teist seadust, millest sõltub
ka riigi 2009. aasta teine negatiivne lisaeelarve.

Kommenteerides “Töölepingu seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadust”, ütles riigipea, et seadus, mis puudutab Eestis peaaegu iga tööealist inimest, peaks olema nii töövõtjale kui tööandjale võimalikult arusaadav, selge ja täpne.

“Töölepingu seadus seda paraku ei ole. Halvaks näiteks on viitamine Euroopa Liidu direktiivile kohas, kus direktiivi sisu tulnuks seaduse selguse huvides seaduses endas avada,” sõnas president pressiteate vahendusel. “Kuidas suudab töötaja selgeks teha, kas temale lubatav puhkeaeg või öötöö korraldus on seaduslik, kui seadus ise ei ütlegi, mis seaduslik on?”

Presidendi võimuses ei ole otseselt mõjutada õigusloome kvaliteeti, nentis riigipea, lisades: ”Seaduste välja kuulutamata jätmisel on ranged juriidilised raamid, mille ületamine ei ole õigusriigis kohane. Riigi majanduslik seis ei luba kasutada vaieldavat vetot ja sellega eelarvetasakaalu täiendavalt ohustada. Selgete põhiseadusest tulenevate vastuargumentideta tuleb nii lisaeelarve kui töölepingu seaduse muudatused välja kuulutada.”

President kuulutas lisaks töölepingu seadusele välja järgmised seitse seadust:

- investeerimisfondide seaduse, kindlustustegevuse seaduse, krediidiasutuste seaduse, väärtpaberituru seaduse ja Eesti Väärtpaberite Keskregistri seaduse muutmise seadus, mis võeti Riigikogus vastu 10. juunil 2009;

- sadamaseadus, mis võeti Riigikogus vastu 15. juunil 2009;

- elektroonilise side seaduse muutmise seadus, mis võeti Riigikogus vastu 15. juunil 2009;

- Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse muutmise seadus, mis võeti Riigikogus vastu 18. juunil 2009;

- riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, mis võeti Riigikogus vastu 18. juunil 2009;

- pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus, mis võeti Riigikogus vastu 18. juunil 2009;

- riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadus, mis võeti Riigikogus vastu 18. juunil 2009.

Seaduste väljakuulutamisel märkis Toomas Hendrik Ilves, et Vabariigi President saab "Riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse" üksnes tervikuna tagasi lükata või tervikuna välja kuulutada.

“Sellesse seadusesse on ühendatud 22 seaduse muudatused, mille jõustumisest sõltub riigi teine negatiivne lisaeelarve. Kui jätta seadus välja kuulutamata, ei jõustu mainitud 22-st seadusemuudatusest ainuski, ka need mitte, mille suhtes ükski ühiskonnagrupp pole protesti avaldanud,” ütles riigipea, lisades, et seaduse välja kuulutamise järel on aga võimalik algatada põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus konkreetsete seaduste või nende osade suhtes.

“Olukord, kus sedavõrd erineva reguleerimisala, sisulise ja normitehnilise kvaliteediga seadused on omavahel liidetud ning nende väljakuulutamise otsustamiseks jääb lühem aeg kui Põhiseaduse §-s 107 ette nähtud kaks nädalat, iseloomustab kahetsusväärselt seadusandja poolt hea riigiõigusliku tava küsimärgi alla seadmist,” rõhutas president Ilves.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
22. June 2009, 21:10
Otsi:

Ava täpsem otsing