Bulgaaria ja Rumeenia: korruptsiooni vastu võitlemise edendamiseks vajatakse poliitilist konsensust

22. juuli 2009, 20:55

Euroopa Komisjon tõdes tänastes aruannetes,
et Bulgaarias ja Rumeenias on uuenduste edendamiseks vajalik kõigi parteide
poliitiline toetus.

Samas nenditi, et kohtureformi, korruptsioonivastase võitluse ja Bulgaaria puhul ka organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse vallas tuleb veenvate tulemuste saavutamiseks veel kõvasti tööd teha.

Eelmisel aastal esitas Rumeenia olulised ettepanekud kriminaal- ja tsiviilõiguse ning kohtumenetluste reformimiseks, kuid on vaja suuremat poliitilist toetust, et sõltumatu kohus saaks teha kõrgemal tasandil esinevat korruptsiooni käsitlevates kohtuasjades kiireid ja tõhusaid otsuseid. Bulgaaria on alustanud riigiprokuratuuri ümberkorraldamist ja selle tulemusena on kasvanud esitatud süüdistuste ja süüdimõistvate otsuste arv.

Samal ajal on korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks tarvis tugevamat poliitilist toetust – see peaks ilmselgelt olema üks uue valitsuse põhiülesannetest, teatatakse aruandes. Komisjon tunnistab täiendava toetuse ja järelevalve vajalikkust ning kutsub teisi liikmesriike üles Bulgaariat ja Rumeeniat reformiprotsessis jätkuvalt abistama. Edasise tegevuse suunamiseks sisaldavad aruanded mitmeid konkreetseid soovitusi, mida kumbki riik peaks järgmise aasta jooksul rakendama.

„Reformi edendamiseks on nüüd vajalik kõiki poliitilisi parteisid ja institutsioone hõlmava riikliku poliitilise konsensuse ja veenvamate tulemuste saavutamine. Bulgaaria ja Rumeenia ning ülejäänud Euroopa kodanikud peavad olema kindlad, et keegi ei seisa seadusest kõrgemal. Ma loodan, et mõlema riigi valitsused rakendavad kiiresti komisjoni esitatud reformisoovitusi,” ütles Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso.

Nagu ka varasemates aruannetes, põhineb komisjoni analüüs Bulgaaria ja Rumeenia ametiasutuste koostatud hinnangutel oma edusammudele ning liikmesriikidest, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, sõltumatutelt ekspertidelt ja muudest allikatest saadud teabel. Komisjon on korraldanud mitmeid kontrollkäike Bulgaariasse ja Rumeeniasse, sealhulgas teiste liikmesriikide kõrgetasemeliste ekspertide abiga. Aruannetes võeti lisaks arvesse ka Bulgaaria ja Rumeenia vastuseid komisjoni koostatud üksikasjalikele küsimustikele.

Taust

1. jaanuaril 2007 lõi komisjon koostöö- ja kontrollimehhanismi, et hinnata Bulgaaria ja Rumeenia võetud kohustuste täitmist kohtusüsteemi reformimisel ning korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses.

Komisjonil paluti korrapäraselt hinnata selle protsessiga kaasnevaid meetmeid. Komisjon esitas oma esimese aruande 27. juunil 2007 ja on sellest alates esitanud aruandeid iga kuue kuu järel.

Täna avaldatud komisjoni aruannetes hinnatakse edusamme ühinemise ajal kindlaksmääratud eesmärkide täitmisel kohtusüsteemi reformimise, korruptsioonivastase võitluse ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse valdkonnas (viimati nimetatu kehtib ainult Bulgaaria kohta). Aruanded tuginevad teabele, mis on saadud Bulgaaria ja Rumeenia valitsuselt, nendes riikides asuvatelt komisjoni ja liikmesriikide esindustelt, kodanikuühiskonna organisatsioonidelt, valdkondlikelt ühendustelt ning ekspertidelt. Komisjoni aruandeid täiendavad üksikasjalikud tehnilised aruanded kummagi riigi kohta.

Üksikasjalikum ülevaade koostöö- ja kontrollimehhanismist ning kaitseklauslitest on esitatud dokumendis MEMO/07/260.

Täielikud aruanded on kättesaadavad veebilehel http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_et.htm

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
22. July 2009, 20:55
Otsi:

Ava täpsem otsing