Ettevõtja rahul kontrollijatega

22. juuli 2009, 08:15

Kõikjal valitsevas majanduslanguses
seisavad organisatsioonid silmitsi palju enamate riskidega kui varem. Riskide
maandamisel on sisekontrollil ja -auditil organisatsioonis senisest olulisem
koht.

KPMG korraldas Eestis uuringu, et analüüsida ettevõtete ja organisatsioonide siseauditi toimimist. Uuringu raames vastasid nii siseaudiitorid (66) kui ka juhid (58) küsimustele siseauditi funktsiooni korralduse, tuleviku ja kvaliteedi kohta.

Tulemused näitasid, et küsitlusele vastanud organisatsioonide (62% esindas avalikku sektorit, 14% erasektori äriühinguid, 24% muid) hulgas on siseauditi keskmine kvaliteet nende endi hinnangul hea. Huvitava tulemuse andis juhtide ja siseaudiitorite hinnangute võrdlus - juhid hindavad siseauditi kvaliteeti kõrgemalt kui siseaudiitorid.

Juhtide hinnangud olid optimistlikumad kõigi küsimuste lõikes. Positiivne vaatenurk tulemustele võimaldab järeldada, et juhtide ülevaade selle funktsiooni toimimisest on hea ja kontrollijate enesehinnang on olnud lihtsalt kriitilisem. Juhtide kõrgemas hinnangus peegeldub oht, et nende kokkupuuted siseauditiga on siiski piiratud ega võimalda selle kvaliteeti objektiivselt hinnata.

Enim oldi rahul siseaudiitorite konfidentsiaalsuse hoidmise, sõltumatuse ja objektiivsusega. Madalaim hinnang anti auditi ajakavas püsimisele. Siin on ka suurim erinevus juhtide ja siseaudiitorite arvamustes: üle 80% siseaudiitoreist pidas ajakavas püsimist rahuldavaks või heaks, üle 80% juhtidest heaks või suurepäraseks.

Kuna lisaks ajakavas püsimisele oli rohkem kriitikat hinnanguis siseauditi funktsiooni juhtimise efektiivsusele ja ka auditi aruande kvaliteedile, tuleks juhtidel ja siseaudiitoreil teha rohkem koostööd just siseauditi efektiivsuse ja tulemuslikkuse osas. Tasub täpsustada juhtide tegelikke ootusi ja analüüsida siseauditi toimimise kvaliteeti. Selle tagamisele aitavad kaasa regulaarsed hindamised, mida näeb ette rahvusvaheline siseauditi standard.

Globaalse majanduslanguse ajal on võimalik, et organisatsioonid hindavad ümber siseauditi funktsiooni tähtsuse. Enamiku uuringus osalejate arvamus jaguneb kaheks: pooled hindavad siseauditi funktsiooni rolli järgnevail aastail samaks, ülejäänute arvates selle tähtsus kasvab. Kahanevat rolli näeb vaid väike osa.

Siseaudiitorid ja juhid said ka kommenteerida, millised on nende organisatsiooni väljakutsed järgmistel aastatel. Enam mainitud teemad olid riskijuhtimise parem sidumine sisekontrolliga ja siseaudiitorite sertifitseerimine.

Langeval turul ei piisa läbiproovitud, ent aegunud meetodeist. Ettevõtted peavad kohanema ning parandama oma protsesside kvaliteeti, kulukust ja maandama riske, et turul ellu jääda.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
22. July 2009, 08:15
Otsi:

Ava täpsem otsing