Valitsus arutab täna riikliku koolitustellimuse baasmaksumust

23. juuli 2009, 09:21

Tänasel valitsuse istungi päevakorras on
riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud õppekoha baasmaksumus ning
doktoriõppe tulemustasu määr 2009. aastal.

Käesolevaks aastaks kehtestatav õppekoha baasmaksumus kõrghariduse I ja II astmel kahaneb 7 protsenti 2008. aastal kehtestatud maksumusest. Erandiks on doktoriõppe, mille baasmaksumus kahaneb 4 protsenti. Baasmaksumuse määra vähendamise ajendiks on riigi 2009. aasta teise lisaeelarvega tehtud kärped.

Õppekoha baasmaksumus on iga õppekoha minimaalmaksumus kõrgharidusõppe tasemel, mis sisaldab ühe üliõpilase õpetamiseks tehtavaid kulutusi, välja arvatud kulutused suuremahulistele investeeringutele. Õppekoha arvestuslik maksumus saadakse õppekoha baasmaksumuse korrutamisel õppevaldkonna, õppesuuna või õppekava koefitsiendiga.

Uute õppekavade järgi toimuv integreeritud õpe sisaldab nii bakalaureuse kui magistri astmel õpet, mistõttu õppekoha baasmaksumus jääb madalamaks magistriõppe baasmaksumusest, kuid on kõrgem bakalaureuseõppe baasmaksumusest. Baasmaksumuse määraks on 30 230 krooni.

2009. aastast on doktoriõppe rahastamisel kasutusel uus rahastamismudel, mille kohaselt eraldatakse ülikoolile riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud doktorantuurikoha kohta kuni 148 800 krooni aastas, millest 76 800 krooni on ettenähtud ülikooli kulutuste katteks ning 72 000 krooni doktoranditoetuseks (6000 krooni kuus). Doktoriõppe baasmaksumusele lisandub täiendavalt doktoriõppe tulemusrahastamine 192 000 krooni.

Kõrgharidusastme koolituskoha baasmaksumus on sisendiks riikliku koolitustellimuse rahastamisele, mistõttu tuleb uue baasmaksumuse kehtestamisel muuta nii ülikoolidega sõlmitud riikliku koolitustellimuse lepinguid kui ka rakenduskõrgkoolidele rahaliste vahendite eraldamise käskkirja, viies need vastavusse muutunud baasmaksumusega.

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates selle aasta 1. jaanuarist.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
23. July 2009, 09:21
Otsi:

Ava täpsem otsing