Ministeerium seletab telefonijuristide populaarsust konkurentsi puudumisega

09. august 2009, 18:19

Justiitsministeeriumi
justiitshalduspoliitika asekantsler Marko Aaviku sõnul võib Eesti
Õigusbüroo populaarsuse põhjuseks pidada telefonijuristide lihtsat
kättesaadavust ja konkurentsi puudumist.

Järgneb Marko Aaviku kommentaar Äripäevale.

Justiitsministeerium tervitab igasugust algatust ja tegevust, mis on suunatud inimeste õigusteadlikkuse tõstmisele ja õigusabi kättesaadavusele. Samas aga peame vajalikuks hoiatada ja rõhutada, et nii nagu kirurg ei saa kedagi telefoni teel opereerida, ei sobi telefoni teel õigusnõustamine vähegi keerukamate või mahukamate õiguslike küsimuste lahendamiseks.

Telefoninõustamine ei tohiks kaugemale minna lihtsatele küsimustele vastuste andmisest, kus vastus ei sõltu muudest asjaoludest (nn taustinformatsioonist) ja nende analüüsist – sellisteks küsimusteks on näiteks inimese juhatamine tema probleemiga pädeva ametiasutuse juurde, lihtsate dokumendivormide täitmise nõustamine, näiteks maksekäsuavalduse vorm, või siis lihtsamat laadi abstraktsetele õigusküsimustele vastamine, näiteks kui palju peab tööandja koondamisest ette teatama või millised on koondamishüvitised.

Telefoninõustamise populaarsusele aitavad kindlasti kaasa telefoninõustamises arvestatava konkurentsi puudumine, teenuse reklaam, aga ka majandusraskustest tingitud suurenenud üldine vajadus õigusabi järele.

Selline telefoninõustamine aga ei saa ega tohigi konkureerida traditsioonilise õigusteenusega, mistõttu ei ole õige otsida taolise teenuse populaarsuse põhjust lihtsalt advokaatide pikas reageerimisajas, nende kallis hinnas, tasuta õigusabi väheses kättesaadavuses vms.

Eestis tegutseb üle 600 advokaadi, mistõttu ei ole üldisemal tasemel usutav, et kellelgi on advokaadi leidmisega suuremaid raskusi või et sellega kaasnevad pikad reageerimisajad. Mis puudutab väidetavat advokaaditeenuse kallist hinda, siis selle juures juhime tähelepanu, et kõnealune telefoniteenus on tegelikult üsna kallis. 25 krooni iga õigusteenuse minuti eest teeb kokku 1500 krooni ühe tunni eest, milline hind aga on üsna lähedane advokaadi traditsioonilise õigusteenuse hinnale.

Riigi poolt pakutav tasuta õigusabi on põhimõtteliselt kahesugune:

a) Igal aastal kuulutatakse välja konkurss mittetulundusühingutele, mille kaudu riik pakub tasuta õigusabi. Sellel aastal sai suurema osa vastavast toetusest Juristide Liit, kelle tasuta õigusabibürood asuvad üle Eesti (vt siit). Taoliste MTÜde kaudu saab tasuta õigusabi majanduslikust olukorrast sõltumata.

b) Riigi õigusabi süsteemi kaudu osutab riik igal aastal abivajajatele õigusabi ca 40 miljoni krooni eest. Õigusabi antakse kriminaalasjades kahtlustatavale ja süüdistatavale sõltumata isiku varalisest olukorrast, tsiviilasjades neile, kelle varaline olukord ei võimalda seda muidu saada. Tsiviilasjades hindab riigi õigusabi vajadust kohus, vajaduse hindamiseks aga tuleb kohtule esitada informatsioon olemasoleva varalise olukorra kohta, mistõttu nõutakse taotluse vormis ka vastavate andmete esitamist.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
09. August 2009, 18:19
Otsi:

Ava täpsem otsing