Konkurentsiamet trahvis Narva Elektrijaamu

10. august 2009, 10:53

Konkurentsiamet tegi esmaspäeval, 3.
augustil Eesti Energia ASi kontserni kuuluvale Eesti Energia Narva Elektrijaamad
AS-le väärteomenetluse korras 250 000 krooni trahvi kahele väiksemale
võrguettevõtjale elektrienergia müügist põhjendamatu keeldumise ning müügi
taastamisele põhjendamatu lisatingimuse seadmise eest.

Võrguettevõtjad AS Kulon ja Sagro Elekter OÜ ostsid Narva Elektrijaamalt elektrienergiat määratud tarne alusel. Määratud tarne moodustab eelkõige see osa ostetavast elektrienergiast, mille tarbimist turuosaline ette prognoosib. Kuna tegelik tarbimine ei pruugi eelneva prognoosiga kokku langeda, siis sellise erinevuse katmiseks ja tasakaalustamiseks on ette nähtud elektrienergia müük avatud tarne alusel.

AS Kulon ja Sagro Elekter OÜ olid sõlminud avatud tarne lepingu Baltic Energy Partners OÜga. Narva Elektrijaamad katkestas 2008. aasta 1. veebruarist kuni 20. maini ASi Kulon ja Sagro Elekter OÜ elektrienergia määratud tarnega varustamise, nõudes neilt varustuse taastamiseks avatud tarne lepingu sõlmimist enda emaettevõtja Eesti Energia ASiga. Narva Elektrijaamad taastas kahe võrguettevõtja elektriga varustamise alles pärast konkurentsiameti ettekirjutust.

Konkurentsiseaduse järgi ei ole Narva Elektrijaamadel elektrienergia tootmise ja müügi kaubaturul turgu valitsevat seisundit omava ettevõtjana lubatud põhjendamatult keelduda kauba müügist ning seada müügi taastamiseks oma klientidele lisakohustusi. Konkurentsiamet leidis, et elektrienergia määratud ja avatud tarne ei ole omavahel sellisel viisil seotud, et Narva Elektrijaamadel oleks olnud õigus seada eelnimetatud võrguettevõtjatele elektrienergia määratud tarne alusel müügi jätkamise tingimuseks avatud tarne lepingu sõlmimist Eesti Energia ASiga.

Narva Elektrijaamad esitas konkurentsiametile oma käitumise põhjenduseks argumente, mis eelkõige keskendusid sellele, et võrguettevõtjate poolt Baltic Energy Partners OÜga sõlmitud avatud tarne leping ei ole väidetavalt nõuetekohane ning et määratud tarne alusel on ostetud põhjendamatult suuri elektrienergia koguseid.

Konkurentsiamet leidis, Narva Elektrijaamade selgitused ei põhjenda elektrienergia müügi katkestamist ning teatud erimeelsuste eksisteerimine klientidega ei saa ka olla takistuseks määratud tarne alusel elektrienergia müügi jätkamisele. Turgu valitsev ettevõtja peab oma klientidega tekkinud erimeelsused lahendama kliente võimalikult vähe koormaval ja kahjustaval viisil.

Konkurentsiamet leidis, et Eesti Energia Narva Elektrijaamad ASi tegevus oli vastuolus konkurentsiseadusega.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. August 2009, 10:53
Otsi:

Ava täpsem otsing