BIGBANKi kasum kasvas 11%

28. august 2009, 15:36

BIGBANKi kasum kasvas 11%

BIGBANKI teise kvartali puhaskasum kasvas aastaga 11 protsenti, 44,8 mln kroonile, teatas ettevõte börsile.

2009. aasta 2. kvartalis ulatus intressitulu 151,3 miljoni kroonini vähenedes
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 15,5 miljoni krooni võrra. Intressitulu
vähenemine on seotud laenuportfelli vähenemisega. Sissenõudemenetlusega seotud
tulud ulatusid 2. kvartalis 26,5 miljoni kroonini.

Üle 90 päevases viivituses laenude maht konsolideerimisgrupis on 2009. aasta 2.
kvartalis vähenenud, muutus on riikide lõikes majanduse arengutsüklist
sõltuvalt erinev. Eestis on 2. kvartali lõpuks selliste laenude maht vähenenud
nii 2009. aasta 1. kvartali kui ka 2008. aasta 4. kvartaliga võrreldes. Lätis
on mittetöötava laenuportfelli maht samal tasemel 1. kvartali lõpu mahuga ja
aasta alguse viivislaenude ülikiire kasv on asendunud minimaalse kasvuga ca
4-5% aasta baasil. Leedus on üle 90 päevases viivituses laenude mahu kasv 1.
kvartaliga võrreldes aeglustunud poole võrra. Lisaks majanduskeskkonnas ja
eraisikute maksekäitumises toimunud mõningatele positiivsetele arengutele on
mittetöötava laenuportfelli mahu vähenemise põhjuseks senisest tulemuslikumate
võlahaldus- ja sissenõudemeetodite kasutamine pangas.

2. kvartalis ulatus allahindluste kulu 54,4 miljoni kroonini. Allahindluste
kogumaht seisuga 30.06.2009 moodustab 343,3 miljonit krooni.

Aruandeperioodi puhaskasum teises kvartalis moodustas 44,8 miljonit krooni
(40,5 miljonit krooni 2008. aasta 2. kvartalis). Kasum enne allahindlusi ja
ühekordseid tulusid võlakirjade ennetähtaegsest lunastamisest ja ettemakstud
tulumaksuvarast ulatus teises kvartalis 80,2 miljoni kroonini (eelmises
kvartalis oli vastav näitaja 59,8 miljonit krooni).

Omakapital moodustas 2009. aasta 2. kvartali lõpus 637,7 miljonit krooni (579,4
miljonit krooni 2008. aasta lõpu seisuga). Omakapitali osakaal koguvaradest
moodustas 23,0%.

BIGBANK AS tegevusmahud 2009. aasta teises kvartalis oluliselt ei muutunud.
Koguvarade maht kasvas 2009. aasta 2. kvartalis 18,8 miljoni krooni võrra ning
nõuded klientide vastu vähenesid 18,2 miljoni krooni võrra. Laenuportfelli
vähenemine on seotud ümbritseva majanduskeskkonnaga. Ühelt poolt märgatavalt
vähenenud kindlustunne tuleviku suhtes vähendab klientide huvi laenuvõtmise
vastu ning samal ajal on BIGBANK'i laenude väljastamise kriteeriumid jätkuvalt
konservatiivsed.

Kuigi 2. kvartalis uute laenude väljastamise maht mõnevõrra suurenes, ei
prognoosi BIGBANK AS 2009. aastal laenumüügimahtude taastumist varasemale
tasemele ning seetõttu on viidud läbi müügivõrgu optimeerimine vastavaks
tänastele laenumüügimahtudele. Vähenenud on müügikontorite arv 18 kontori
võrra (sealhulgas Eestis 9, Lätis 8, Leedus 1) ning töötajate arv 107 võrra
(sealhulgas Eestis 50, Lätis 51 ja Leedus 6). Tehtud struktuurimuudatuste
eesmärk on hoida optimaalset ja efektiivset müügi- ja tugistruktuuri ning
säilitada tegevuse kasumlikkus ka keerulises majanduskeskkonnas.

30.06.2009 seisuga moodustas rahaliste vahendite maht kokku 475,7 miljonit
krooni (17,1% koguvaradest), 1. kvartali lõpus oli vastav näitaja 463,9 (16,8%
koguvaradest).

Teises kvartalis pole toimunud olulisi muutusi kohustuste struktuuris.
Kohustustest suurima osa moodustavad jätkuvalt võlakirjad (1 230,1 miljonit
krooni, vähenemine kvartali jooksul 7,3 miljonit krooni) ning tähtajalised
hoiused (732,2 miljonit krooni, vähenemine kvartali jooksul 31,4 miljonit
krooni). Kohustuste kogumaht 2. kvartali lõpu seisuga moodustas 2 139,8
miljonit krooni, vähenedes kvartali jooksul 36,5 miljoni krooni võrra. Intressi
kandvate kohustuste kaalutud keskmine kestvus lõpptähtajani ulatus kvartali
lõpus 17,9 kuuni ning kaalutud keskmine intressimäär 8,7%ni (aasta lõpu seisuga
9,6%). Kaalutud keskmine intressimäär on vähenenud eelkõige seoses Euribor'i
langusega.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
28. August 2009, 15:36
Otsi:

Ava täpsem otsing