Finantskriisi oht paljastas seadusevead

01. september 2009, 20:29

Rahandusministeerium pidi oma pädevusest
tulenevalt tegelema ka majanduslanguse ühe põhjusena käsitletud finantskriisi
ohu ennetamisega, majandusskeskkonna halvenemisel tulid välja puudused
seadustes, märgitakse õiguskantsleri tegevuse 2008. aasta ülevaates.

Ülevaateperioodil mõjutas rahandusministeeriumi valitsemisala olulisel määral järsult halvenenud Eesti majandusolukord – 2008. a vähenes Eesti SKP hinnamuutuse mõju arvestamata eelmise aastaga võrreldes 3,6%. Majanduse jahenemisega kaasnes ka maksude prognoositust väiksem laekumine ja seega riigi peamise tuluallika kahanemine.

Sellel arengul oli ka mitmeti väljendunud mõju õigusruumile, on kirjas õiguskantsleri tegevuse 2008. aasta ülevaates.

Kõigepealt pidi Riigikogu 19. juunil 2008 võtma vastu riigi 2008. aasta lisaeelarve seaduse. Lisaeelarve vähendas prognoositud 2008. aasta tulude mahtu 6,1 miljardit krooni ning kulude mahtu 3,2 miljardit krooni. Aasta lõpuks ületasid riigi kulud tulusid siiski 5,2 miljardi krooni võrra ning see vahe tuli katta riigi reservide arvelt.

Majanduse jahenemine avaldas samuti mõju maksumääradele. Kokkuvõtvalt võib öelda, et 2009. aastal suurenes maksukoormus laiemas mõttes.

Rahandusministeerium pidi oma pädevusest tulenevalt tegelema ka majanduslanguse ühe põhjusena käsitletud finantskriisi ohtude ennetamisega. Seetõttu koostati seaduseelnõu, mis annaks riigile alused võtta kasutusele abinõusid finantsstabiilsuse tagamiseks Eestis (nt riigigarantiide andmine krediidiasutustele). Rahandusministeerium konsulteeris õiguskantsleriga enne eelnõu heakskiitmist valitsuse istungil.

Õiguskantsler, andes arvamuse eelnõu algsele versioonile, märkis, et põhiseaduse kohaselt peab kõik riigieelarvesse ning riigi varalistesse kohustustesse puutuvad olulised otsused langetama riigikogu. Rahandusministeerium arvestas õiguskantsleri ettepanekutega Riigikogus algatatud eelnõu versioonis, mis võeti vastu 11. märtsil 2009 (riigieelarve seaduse, riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse ja riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus).

Selle seadusega loodi kuni 1. juulini 2010 kehtiv võimalus, et finantsstabiilsuse tagamiseks vajalikke abinõusid saab riigikogu otsustada lihtsustatud korras. Tähtis on seejuures aga asjaolu, et riigi seiskohalt oluliste eelarveliste otsuste tegemine jäi riigikogu ainupädevusse.

2008. a tekkinud olukorras, kus riigieelarvet oli vaja kiiresti kohandada aina negatiivsemate majandusprognoosidega, ilmnesid ka puudused riigieelarve baasseaduses, mis reguleerib riigieelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korda.

Nimelt viis õiguskantsler riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni palvel läbi 2009. aasta riigieelarve seaduse § 20 analüüsi. Antud säte kehtestas võrreldes tavapärasele korrale täiendavaid piirangud riigieelarves ettenähtud kulutuste tegemisele: alates teatud summadest oli kulude tegemiseks vaja valitsuse või riigikogu otsust. Selle eesmärgiks oli arvestada asjaoluga, et tõenäoliselt laekub 2009. aastal tulusid riigieelarves kavandatust oluliselt vähem.

Õiguskantsler ei tuvastanud kõnealuse sätte vastuolu põhiseadusega, kuna põhiseaduse kohaselt peab riigikogu koosseisu häälteenamusega vastuvõetav riigieelarve baasseadus reguleerima riigieelarve koostamise ja vastuvõtmise korda. 2009. aasta riigieelarve seaduse § 20 reguleeris aga riigieelarve täitmist ning riigieelarve täitmise küsimuste reguleerimine lihtseaduse või iga-aastase riigieelarve seadusega pole välistatud. Kõnealune säte tunnistati ka 2009. aasta lisaeelarve vastuvõtmisel kehtetuks. Siiski ilmnesid menetluse käigus probleemid riigieelarve baasseadusega.

Seda põhjusel, et riigikogus toimuva menetluse käigus ei ole võimalik täiel määral võtta arvesse riigieelarve koostamise ja vastuvõtmise ajal antud majandusprognooside erinevusi. Seetõttu on tarvis alalisi sätteid riigieelarve baasseaduses, mis annaksid juhiseid, kuidas sellises olukorras toimida. Õiguskantsler edastas menetluse tulemusel valminud analüüsi ka Riigikogu rahanduskomisjonile.
Lisaks ülalmainitud 2009. a riigieelarve seaduse § 20 puudutavale menetlusele, viis õiguskantsler 2008. a läbi 46 rahandusministeeriumi valitsemisalaga seotud menetlust.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
01. September 2009, 20:29
Otsi:

Ava täpsem otsing