Vastukaja: Juuru valla „auhinnalisest” 5. kohast

09. september 2009, 15:10

Reklaam seegi, võiks öelda, viidates 4.
septembril Äripäevas ilmunud kohalike omavalitsuste üldvalitsemiskulude
edetabelile. Kahju ainult, et kodanikud, kes seda artiklit loevad, võtavad
Äripäevas toodut kui usaldusväärset informatsiooni ja häälestuvad
vallavalitsejate vastu.

Kahju võib olla veelgi suurem, kui täna, valimiste künnisel on vaja millegi alusel otsustada valitsejate pädevuse ja võimekuse üle. Sellise just nagu laest võetud ja arusaamatul alusel pingerea alusel on otsus kerge tulema: kulud suured, järelikult vallavanem vilets ja ametnikke palju – struktuuri vaja muuta! Enamasti jääb just see mällu ja negatiivset kommenteeritakse Eestis alati innukalt ja mõnuga.

Niisuguste pingeridade koostamisel peavad algandmed olema võrreldavad ja kontrollitud ning valitsemiskulud arvestatud kindla metoodika alusel.Juuru valla väikest elanike arvu – 1595 inimest – aluseks võttes, on puhtad valitsemiskulud 2008. aasta eelarves elaniku kohta mitte 6032 krooni vaid 2211 krooni. Eesti keskmine, kas pole?


Toon siia juurde näite, kuidas arvestatati valitsemiskulusid meie valla puhul. Valitsemiskulude real kajastati summasid, mida ei saa kuidagi valitsemiskuludena käsitleda:
a) elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine (Järlepa katlamaja rekonstrueerimine – 5 254 726 krooni).
Kas oleksime selle investeeringu kaugküttesse tegemata jätma, kuna me ei paista pingereas head välja? Samas on ühe väikese, kuid perspektiivse küla kaugküttesüsteemi rekonstrueerimine taastuvenergial põhineval küttel tulevikku suunatud investeering.
b) liikmemaksud ROL, EMOL, Arengufond jms.
c) investeering ………aastal ehitatud ja aja jooksul üsna lagunenud vallamajja, mida pole 40 aasta jooksul kordagi remonditud.

Kindlasti püüavad kõik Eesti omavalitsused anda endast parima, täites eesmärke, mida kodanikud on kavandanud ja arengukavasse kirjutanud. Küsimus taandubki sellele, kui hästi on inimesed saanud kaasa rääkida oma piirkonna arengu planeerimisel. Meil Juuru vallas, julgen arvata, et on.
Kui aga eesmärgid on püstitatud valesti ja ähmaselt, siis ei saa ka kontroll olla efektiivne. Nii antaksegi avalikkusele tegelikkust moonutav ülevaade, nagu see paraku on juhtunud Äripäeva poolt koostatud nn. valitsemiskulu TOP-is või Eesti Ekspressis avaldatud kuulsas gümnaasiumide pingereas.

Oluline ei ole, kui palju on valitsemist, vaid kui efektiivne on valitsus oma paikkonna elukorralduses. Eriti tänases olukorras, kus majandus vajab uut energiat ja loovat lähenemist. Ja Euroopa Liidu struktuurifondid pakuvad omalt poolt selleks võimalusi.

Lihtne majandustõde ütleb, kui rong liigub – maksusta, kui peatub – doteeri.
Erinevalt valitsusest on just väikesed omavalitsused pidanud täpselt oma raha lugema ja olnud sunnitud kasina eelarve juures võimalusi otsima, et headest aegadest maksimumi võtta. Erinevalt Tallinnast või mõnest teisest linnast, kelle investeeringud, kulud ja kohustused on peidetud ning tulevad välja siis, kui mõni linna poolt loodud sihtasutus või munitsipaalettevõte pankrotti läheb, on valdade eelarved läbipaistvad ning kulud õigesti kajastatud.

Mõned näited väikevalla majandamisest, mille on taganud eelkõige õiged eesmärgid, kõva töö ja vastutustunne:

1) Juuru valla tulumaksu laekumine on võrreldes 2008. aasta septembriga vähenenud vaid 8 %, see on väikseim muutus maakonna valdade seas. See annab tunnistust vallaelanike stabiilsest tööhõivest.

2) Juuru valla laenukoormus 1. septembri seisuga on 1,36 miljonit, investeeringute maht aastatel 2006 – 2008 oli 28 miljonit krooni.

Vaatamata võimalusele headel aegadel hakkama saada, tuleks täna mõelda edasi pikas perspektiivis. See tähendab võimalikke omavahelisi liitumisi, kujundamaks optimaalse suurusega piirkondi, mis tagab kogukonna jõul põhineva arengu ja elanikele parema teeninduse pädevate ametnike poolt.
Muidugi eeldab see kõigepealt ka valitsuse vastutustundlikku käitumist, et regioonides kokku hoitud vahendeid riigi tasandil ebaefektiivselt ära ei laristataks.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
09. September 2009, 16:09
Otsi:

Ava täpsem otsing