Euroopa Komisjoni aruanne kritiseerib läbipaistmatuid pangatasusid

23. september 2009, 09:44

Täna avaldatud jaepangandusteenuseid
käsitlevast Euroopa Komisjoni aruandest selgub, et tarbijate jaoks on
suurimateks pangandusega seotud probleemideks raskesti arusaadav teave,
läbipaistmatud teenustasud ning ebapiisavad nõustamisteenused.

Uuringu käigus analüüsiti kontodega seotud tasusid 224 pangas, mis moodustab 81% Euroopa Liidu pangandusturust. Analüüsi tulemustes märgitakse, et teenustasude hinnastruktuurid on läbipaistmatud ning tarbijad ei saa sageli aru, kui palju nad pangale maksavad, samuti ei suuda kolmandik küsitletutest võrrelda omavahel eri pankade teenustasusid. Kõige madalam on läbipaistvus Austria, Itaalia, Hispaania ja Prantsusmaa pankades, kus samas oli pangakonto omamine kõige kallim. Uuring näitas olulist erinevust pangakontodega seotud teenustasude suuruses.

Veel toodi aruandes välja, et elektrooniliselt esitatud teave hindade kohta on sageli puudulik: ebapiisav oli see koguni 33 protsendil pankadest.

Samuti järeldub uuringust, et kliendid ei saa finantsteenuste kohta piisavalt selget teavet ja nõustamist ning see on peamiseks takistuseks pangateenuste piiriülese kasutamise puhul. 79% ELi kodanikest sooviks selles vallas selget ja võrreldavat standardteavet, nagu näeb ette ka uus tarbijakrediidi direktiiv.

Aruanne toob probleemina välja ka klientide vähese valmiduse panka vahetada. Kontosid viiakse ühest pangast teise üle harva, 2007. ja 2008. aastal tegi seda vaid 9% kontoomanikest. Komisjon tõi välja võrdluse autokindlustusega, kus teenuseosutajat vahetati 25 protsendil kindlustusjuhtudest.

Seega järeldab komisjon aruandes, et pangandusturg on Euroopa Liidus killustunud ning tarbijad on ilma jäetud ELi siseturu eelistest.

Euroopa Komisjoni tarbijakaitse volinik Meglena Kuneva ütles: „Pangad peavad olema korrektsemad ja muutma tarbijatega suhtlemise kultuuri. Liikmesriikide ametiasutustel tuleb täita oma kohustusi Euroopa Liidus kehtivate tarbijakaitsealaste õigusaktide jõustamisel.“

Euroopa Komisjoni siseturu volinik Charlie McCreevy leiab, et kõnealune uuring toob välja olulised probleemid. „Euroopa Komisjon on endale ülesandeks võtnud need probleemid lahendada. See tähendab, et pangandus tuleb muuta läbipaistvaks ning sätestada äritegevuse põhireeglistik. Arvestades majanduskriisi survet tarbijatele, on selle eesmärgi täitmine eriti tähtis.”

Kogutud andmeid võetakse arvesse jaepangandusteenuste valdkonnas praegu tehtavas töös, mida komisjon tutvustas 2009. aasta märtsis avaldatud teatises „Euroopa majanduse elavdamine”. Ebaausaid kaubandustavasid käsitleva ELi direktiiviga on juba praegu keelatud tegevus, mis eksitab tarbijat ja takistab valikute tegemist. Liikmesriigid peavad jõustama vastavad finantsteenuste suhtes rakenduvad õigusaktid. Ühiseid põhimõtteid kontode ühest pangast teise üleviimise lihtsustamiseks hakatakse kohaldama alates 1. novembrist 2009. Komisjon jälgib hoolikalt nende põhimõtete rakendamist.


Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
23. September 2009, 12:13
Otsi:

Ava täpsem otsing