Swedbank: madalate intressimäärade tõttu rahaturufondide vastu huvi vähenenud

28. september 2009, 13:40

Swedbanki investeerimisfondide juhi
kohusetäitja Jelena Fedotova sõnul on kolme fondi sulgemise põhjus ennekõike
madalatest intressimääradest tingitud investorite huvi vähenemine. Lähitulevik
ei tõota ka paranemist.

„Tänane majanduskeskkond on maailma tabanud kriisi tõttu märgatavalt muutunud ning see mõjutab ka erinevate intressiinstrumentide tootlust, millest tulenevalt on investorite huvi rahaturufondide kasutamise vastu vähenenud,“ selgitas Fedotova, miks sulgeb Swedbank Intressifondi, Rahaturufondi ja Ida-Euroopa Võlakirjafondi. Tema sõnul ei ole praeguste madalate intressimäärade juures põhjust eeldada huvi kasvu ka edaspidi.

Fedotova rääkis, et väiksema fondi mahu korral on aga fondiosaku arvelt kinni peetavad tasud suhteliselt suuremad, mistõttu on fondi tulusus investorile väiksem. Praeguses turuolukorras on Fedotova sõnul alternatiivsed hoiustamistooted muutunud investorite jaoks tulusamaks kui likviidsusfondid. „Heaks alternatiiviks on tähtajalised deposiidid, mis pakuvad kindlaks määratud perioodil fikseeritud tootlust, või üleöödeposiidid,“ tõi ta näiteks.

„Likvideerimismenetlus kestab maksimaalselt kuus kuud, mis annab piisavalt aega fondi jäänud instrumentide realiseerimiseks õiglase hinnaga,“ vastas Fedotova küsimusele, milline saab olema kõigi kolme fondi osaku hind fondi likvideerimisel. „Likvideerimismenetluse käigus fondile laekunud rahalised vahendid jaotatakse fondi vara osakuomanike vahel proportsionaalselt, vastavalt nende omanduses olevate osakute liigile ja arvule.“

Kui klient soovib fondist vabanenud raha edasi investeerida, siis on tal võimalik Fedotova sõnul valida erinevate lahenduste vahel nagu üleöödeposiit, tähtajaline hoius või alternatiivse fondina JPMorgan Euro Liquid Reserve Fund. „Otsus oleneb muidugi kliendi rahalistest võimalustest ja likviidsusvajadusest,“ toonitas ta.

SEB Varahalduse juhatuse liige Sven Kunsing ütles, et SEB Varahaldus ei ole likvideerinud ega plaani likvideerida tänavu ühtegi fondi.

TAUST:

Kuidas peab fondi osakuomanik nimetatud fondide likvideerimisel käituma?
Kõigile osakuomanikele on vastav teavitus kirja teel välja saadetud. Pärast likvideerimistoimingute tegemist avaldab fondivalitseja ajalehes Äripäev ja veebilehel www.swedbank.ee/fondid varade jaotamise kava, milles märgitakse iga osaku kohta jaotatava vara suurus, väljamakse tähtajad ja muud andmed. Väljamaksed tehakse kliendi väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole. Kliendid ei pea ise midagi tegema.
Nimetatud fondidel puuduvad võlausaldajad. Võlausaldajate nõuete esitamise periood tuleneb seadusest ja me peame järgima seadusest tulenevat protsessi isegi kui fondidel võlausaldajaid ei ole.

Fondide maht seisuga 24.09.2009:
Rahaturufond - 16,3 miljonit krooni
Intressifond - 79,5 miljonit krooni
Ida-Euroopa Võlakirjafond - 12 miljonit eurot (187,7 miljonit krooni)

Fondide mahtude vähenemine tänavu seisuga 24.09.2009:
Swedbank Intressifond: 76,5%
Swedbank Rahaturufond: 97,4%
Swedbank Ida-Euroopa Võlakirjafond: 13%

Osakuomanike arvu vähenemine tänavu seisuga 24.09.2009:
Swedbank Intressifond: 76%
Swedbank Rahaturufond: 86,1%
Swedbank Ida-Euroopa Võlakirjafond: 63,6%
Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
28. September 2009, 16:07
Otsi:

Ava täpsem otsing