Jelena Fedotova: fondi osakute puhasväärtuse muutus pole eileõhtune otsus

02. oktoober 2009, 13:30

Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel
väljendas oma teisipäevases arvamusloos
pettumust Swedpanga Private Debt Fondi väärtuse allahindluse osas.

Swedbank Investeerimisfondide ASi juhatuse esimehe kt Jelena Fedotova kirjutas sellele vastulause:

Lugupeetud Meelis Mandel,

Lugedes Teie arvamust, tundsin vajadust sellele kirjutisele vastata ja selgitada Private Debt Fondiga seotud teemasid.

Kahju oli lugeda Teie pettumusest, kuigi on mõistetav, et fondi osakute väärtuse vähenemine on kahtlemata pettumust tekitav (kuigi Baltikumi majandussituatsiooni taustal ootuspärane) uudis.

Fondi tööpõhimõtetest lähtudes on oluline täpsustada, et fondi osakute puhasväärtuse muutuse näol ei ole tegemist Swedbanki "eileõhtuse otsusega". Osakute puhasväärtust arvutatakse lähtuvalt fondivalitseja sisemistest reeglitest, mis põhinevad rahandusministri määrusel, ning siin ei saa olla teistsugust lähenemist.

Fondi reeglitest lähtuvalt on instrumentide väärtuse hindamisega tegeletud pidevalt ning igal esmaspäeval ja ka kvartali viimase pangapäeva kohta arvutatud fondiosaku puhasväärtus väljendab fondivalitseja arvates parimal viisil fondi vara õiglast väärtust. Kõik avaldatud puhasväärtused on arvutatud õiglaselt, lähtudes sellel hetkel teada olevast informatsioonist. Fondi varade väärtus kajastatub fondiosaku puhasväärtuse liikumises ning fondi kuuaruannetes, kus on lisaks igakuiselt olulisemaid sündmusi kommenteeritud. Ühe võlakirja mittelunastamine ning reeglitest tulenev allahindamine mõjutab ka teiste seotud ettevõtete võlakirjade provisjone. Hetkel on lihtsalt provisjoneerimise mõju kogumis suurem. Nõuded ettevõtete vastu on endiselt üleval.

Majanduse tsüklilisuse tõttu on fondiosakute hinna muutus paraku osa investeerimisriskidest, mis käivad kaasas sellist tüüpi investeeringu tegemisega. Oleme alati informeerinud kliente, et Private Debt Fond on investeering, mis sobib eelkõige investoritele, kes ei vaja regulaarset likviidsust ning kelle investeerimisperiood on minimaalselt 1 - 2 aastat. Private Debt Fondi on kasutatud peamiselt portfelli hajutamise eesmärgil või soovist suunata osa investeeringuid Baltikumi majandusse.

Private Debt Fondi ei ole õige ega võimalik võrrelda Likviidsusfondi sarnase tootega, mis peaks oma profiili järgi paigutama raha deposiitidesse ja rahaturuinstrumentidesse. Private Debt Fondi näol on tegemist fondiga, mille investeerimispoliitika näeb ette investeerimist kohalike ettevõtete võlakirjadesse. Ehk kui majanduses läheb halvasti, siis paratamatult halvendab see ka ettevõtete finantsseisu ning tekitab probleeme kiire majanduskasvu ajal võetud kohustuste täitmisega. Täna on ettevõtetel vaja ennekõike aega uue keskkonnaga kohanemiseks. Küll aga on tõsi see, et enne praegust kriisi peeti Baltikumi paljude analüütikute arvates üsnagi väikese riskiga investeerimispaigaks.

Fondivalitseja seisab praegu hea selle eest, et investoritel oleks kasutada nii võimalus anda sisse order osakute müügiks, kui ka varem sisse antud order kuni kvartali lõpuni tagasi võtta. Samuti püüame olla võimalikult avatud investoritele info pakkumises.

Mis puudutab Swedbanki II samba pensionifonde, siis on fondid algusest peale suunanud väikese osa investeeringutest Eesti majandusse ning see poliitika pole muutunud ka viimastel aastatel. Arvestades pensionifondide mahte, pole võimalik investeerida otse kohalikul börsil noteeritud ettevõtetesse. Tallinna börsi likviidsus on liiga väike tegemaks investeeringuid ilma aktsiahindu oluliselt mõjutamata. Private Debt Fond on ainuke fond, mille kaudu on võimalik investeerida Eesti majandusse börsil mittenoteeritud ettevõtete võlakirjade kaudu. Pensionifondide jaoks on see parim võimalik viis kohalikule turule investeerimiseks

II samba pensionifondides on Private Debt Fondi osakaal 3% kuni 5% ning Private Debt Fondi langus pensionifondidele olulist mõju ei avalda. Pensionifondide portfellid on hajutatud erinevate varaklasside ja regioonide vahel.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
02. October 2009, 18:01
Otsi:

Ava täpsem otsing