Eurooplased toetavad arenguabi andmist ka majanduskriisi tingimustes

19. oktoober 2009, 20:13

Eurobaromeetri eriuuringu tulemused
näitavad, et vaatamata majanduskriisile on avalikkuse toetus arenguabile
endiselt kõrge – abi andmist arengumaadele peab vajalikuks üheksa eurooplast
kümnest.


Vastavalt käesoleva aasta suvel tehtud Eurobaromeetri eriuuringule „Arenguabi majanduskriisi tingimustes“ peab arenguabi tähtsaks 90 protsenti eurooplastest, teatas Euroopa Komisjon. Neist 72 protsenti pooldab abi andmise jätkamist senises mahus või isegi selle suurendamist.
„Küsitlus näitab selgelt, et kodanikud loodavad, et nende valitsused ja Euroopa Komisjon ei loobuks jõupingutustest arenguabi rahastamisel,“ ütles Euroopa Komisjoni arengu ja humanitaarabi volinik Karel De Gucht. „Ka praeguse majanduskriisi tingimustes koputan taas liikmesriikide südametunnistusele, et nad peaksid kinni oma kohustusest suurendada 2010. aastaks arenguabi andmist 69 miljardi euroni ja täidaksid seega aastatuhande arengueesmärkide vahe-eesmärgid.“
Valdav enamus Euroopa kodanikest ehk 61% protsenti usub, et Euroopa suudab globaalse arengu aruteludesse positiivselt sekkuda. 42 protsenti vastanutest leidis, et meedias võiks arenguprobleeme rohkem käsitleda.
Eesti koos Austria, Sloveenia, Bulgaaria, Läti ja Leeduga kuulub uuringu kohaselt „vähem toetusvalmite“ riikide hulka, kus arenguabi andmist peab tähtsaks alla 80 protsendi (Eestis vastavalt 76 protsenti) vastanutest. Märkimisväärne osa (10 protsenti või rohkem) Belgia, Saksamaa, Hollandi, Austria ja Ühendkuningriigi vastanutest peab toetussummasid liiga kõrgeks.
Valmidust toetussummasid vähendada seostatakse riigis valitseva majandusliku olukorraga. Nii näiteks väitsid raskemas majandussituatsioonis olevate Läti, Leedu ja Bulgaaria vastajatest üle 20 protsendi, et toetavad abi vähendamist. Vaatamata märkimisväärsele majanduslangusele nõustus aga enamik vastajaid Iirimaalt ja Eestist (vastavalt 50 ja 49 protsenti), et arenguabi osas peaks Euroopa Liit vähemalt täitma oma lubadused.
Vastavalt küsitluse tulemustele ei peeta arenguriikide peamiseks väljakutseks majanduskriisi. Iga teine eurooplane näeb arenguriikide peamise probleemina vaesust, paigutades selle majandus- ja toidukriisist ettepoole (35%). Kaks eurooplast kolmest peavad abi andmisel oluliseks isiklikke huve (64%), milleks võivad olla näiteks kaubandus, terrorismivastane võitlus, sisseränne ja poliitilised suhted kolmandate riikidega.
Eurobaromeetri eriuuring „Arenguabi majanduskriisi tingimustes“ korraldati ajavahemikul maist juunini 2009. Selle eesmärk oli hinnata, kas majanduskriis mõjutab üldsuse toetust arengukoostööle Euroopa riikides.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
19. October 2009, 20:13
Otsi:

Ava täpsem otsing