Valitsus kinnitas kava Made in Estonia

22. oktoober 2009, 11:13

Valitsus kinnitas majandusministeeriumis
koostatud välisinvesteeringute ja ekspordi tegevuskava „Made in Estonia“.

Kava hõlmab aastaid 2009-2011, ja seal on kirjas tegevuste loetelu oluliste välisinvesteeringute kaasamiseks ja ekspordi suurendamiseks.

Olulisemate algatustena on tegevuskavas kirjas:

* Transpordiühenduste arendamiseks on kavas kasvatada otselennuühenduste arvu, parandada eriliigilisi transpordiühendusi ning arendada konteinertransiiti.

* Eesmärgiga pakkuda investorile head teenindust, on plaanis lihtsustada riigimaa võõrandamist, soodustada tööstusparkide loomist, toetada infrastruktuuriinvesteeringuid ning luua kontaktisikute võrgustik.

* Tegevuskava näeb ette ka kohalike tarneahelate loomist, mille läbi juba Eestis asuvate rahvusvaheliste kontsernidele leitakse Eesti hankijad, asendades impordi siseriikliku käibega.

* Ekspordi osas aitavad tegevused ettevõtetel saada piisavalt vajalikku teavet ekspordiga alustamiseks ning omandada oskusi välisturgudele sisenemiseks, võimaldavad saada osa välisturgudel pakutavatest tugiteenustest ning tõstavad Eesti välispoliitika seotust meie ettevõtete ekspordivõimekusega.

* Lisaks näeb kava ette ekspordinõunike ametikohtade loomise Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses (EAS) ning ekspordiinkubaatorite loomist olulisematel turgudel.

Riikliku ekspordi ja välisinvesteeringute tegevuskava elluviijad on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, välisministeerium, rahandusministeerium, sotsiaalministeerium, haridus- ja teadusministeerium, keskkonnaministeerium, riigikantselei, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Sihtasutus KredEx ja Arengufond. Erinevates tegevussuundades on kaasatud ka teised partnerid nagu kohalikud omavalitsused ja valdkonna mittetulundusühendused.

Strateegia rahastamine toimub riigieelarvest, Euroopa Liidu struktuurivahenditest ning võimalusel muudest allikatest. Lõplike investeeringute summa sõltub administratiivsetest ja poliitilistest otsustest.

Peamine osa tegevustest toimuvad juba planeeritud eelarvete raames või tähendab tegevuskavas ette nähtud tegevussuund prioriteetide seadmist ning ülesannete täitmist asutuste olemasolevate tegevuskulude abil.

Tegevuskava täiendatakse vähemalt üks kord kolme aasta jooksul. Tegevuskava elluviimine toimub igal aastal koostatava rakendusplaani alusel, mis määratleb lähimal aastal elluviidavate tegevuste spetsiifika, mahu ja organisatoorse korralduse.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
22. October 2009, 12:07
Otsi:

Ava täpsem otsing