ELi fondid peavad tagastama 1,1 miljardit eurot

29. oktoober 2009, 13:31

Euroopa Komisjon on tänavu struktuuri- ja
ühtekuuluvusfondidelt tagasi nõudnud 629 miljonit eurot ning enne aasta lõppu
küsib tagasi hinnanguliselt veel pool miljardit.

Euroopa Komisjon esitas eile eduaruande, milles käsitletakse ELi struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide ühise juhtimise tõhustamise tegevuskava rakendamist. Aruandest selgub, et Komisjoni kehtestatud rangematel meetmetel on tagasinõutava raha näol juba konkreetseid tulemusi.

Aruandest ilmneb ka, et liikmesriigid teevad finantskorrektsioone üha rohkem ise. See annab neile rohkem võimalusi esitada finantsnõudeid muude abikõlblike projektide puhul. Lisaks sellele on tegevuskava eesmärk aidata liikmesriikidel ette valmistada aastatel 2000-06 rakendatud struktuurifondide programmide lõpparveid ja tõhusalt kontrollida eelarveperioodi 2007-13 käsitlevaid liikmesriikide auditistrateegiaid ja finantskontrollisüsteeme.

ELi regionaalpoliitika voliniku Pawel Samecki sõnul peab komisjon juhtimis- ja kontrollisüsteemide parandamist äärmiselt tähtsaks. "Koostöös liikmesriikidega rakendatakse tegevuskava, millega tagatakse usaldusväärne ja range kulude tõendamise kord. See omakorda aitab vähendada vigade arvu pikaajalises perspektiivis ning säästa maksumaksjate raha," rääkis ta.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste volinik Vladim?r Špidla kinnitas, et Komisjon koos liikmesriikidega on näinud palju vaeva maksumaksjate raha kasutamise tõhustamiseks. "Lihtsustatud kord on eriti oluline väiksemate projektide juhtidele ning seepärast oleme käimasoleva programmiperioodi alguses muutnud lihtsamaks kaudsete kulude kohta aruannete esitamisega seotud raamatupidamismenetlusi. Komisjon on aktiivselt edendanud kõnealuse lihtsama korra kasutamist kohapeal," sõnas ta.

"Mul on hea meel saavutatud edu üle, kuna enamik liikmesriike on viimaste kuude jooksul komisjonile teatanud skeemidest, mida nad on kasutusele võtmas kõikide või vähemalt osade programmide puhul," lisas Špidla.

Euroopa Komisjon võttis 19. veebruaril 2008 vastu 37 meetmest koosneva tegevuskava, sest Euroopa Parlament ja Kontrollikoda soovitasid tõhustada liikmesriikides juhtimis- ja kontrollisüsteeme ning vähendada finantsnõuete puhul vigade tegemise ohtu. Vigade leidmise ja parandamise eest vastutavad peamiselt liikmesriigid; komisjoni ülesanne on tagada selle eesmärgi saavutamine. Tegevuskava eesmärk on tagada, et riiklikud asutused kontrollivad enne komisjonile finantsnõuete esitamist põhjalikult, kas kulud vastavad struktuurifondidest abi saamise tingimustele. Kui kulud tingimustele ei vasta, on olemas ranged meetmed, millega saab maksed peatada või finantskorrektsioone kasutades raha tagasi nõuda.

Komisjon ja liikmesriigid on muutnud rahastamiseeskirjad märgatavalt lihtsamaks. Vigade põhjuseks on tihti keerulised eeskirjad, millest ei saada õigesti aru ning mida ei rakendata korrektselt. Lihtsustamise eesmärk on vähendada bürokraatiat ilma finantskontrolli nõrgestamata. Hiljutiste muudatustega võimaldatakse kindlasummalisi makseid ja ühekordseid summeeritud makseid, et vähendada abisaajate halduskoormust. Lisaks pakub komisjon struktuurifondide programmide juhtimise eest vastutavatele asutustele koolitust ning annab neile nõu.

ELi ühtekuuluvuspoliitika abil on alates 2000. aastast loodud ligikaudu 600 000 töökohta. Kõnealuse poliitika raames investeeritakse aastail 2007-13 kõigisse 27 liikmesriiki 347 miljardit eurot, mis on 35% samaks perioodiks ette nähtud ühenduse kogueelarvest (975 miljardit eurot).

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
29. October 2009, 13:31
Otsi:

Ava täpsem otsing