Kohus: tingimusi rikkudes tuleb toetus tagasi maksta

30. oktoober 2009, 20:03

Tartu ringkonnakohus tunnistas oma tänase
otsusega õiguspäraseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA)
otsused, millega nõuti tagasi Kivi Forellipüük OÜ-le vähitiikide rajamiseks
antud toetus.

Ringkonnakohus tühistas Tartu halduskohtu 20. märtsi 2009 otsuse, millega rahuldati Kivi Forellipüügi kaebus. Ringkonnakohus nõustus PRIA-ga, et kaebaja ei ole täitnud 2004. aastal toetuse andmisel kindlaks määratud tingimusi.

Samas nõustus ringkonnakohus sellega, et tuleb arvesse võtta Kivi Forellipüügi pankrotiohtu. Ettevõtja pankroti põhjustamine toetuse tagasinõudmise tulemusena ei pruugi olla otstarbekas ka siis, kui ettevõtja on tegutsenud ebakompetentselt, piisava hoolikuseta jne. Ringkonnakohus tõi esile, et valiku tegemine toetuse tagasinõudmise ja tagasi nõudmata jätmise tagajärgede vahel on poliitilise otstarbekuse küsimus. Siseriiklikku ja Euroopa Liidu põllumajanduspoliitikat viib Eestis ellu PRIA ja teiste valitsusasutuste kaudu Vabariigi Valitsus, mitte kohus. Kohus saab hinnata üksnes haldusaktide õiguspärasust. Kehtivaid õigusnorme ei ole PRIA toetuse tagasinõudmisel rikkunud.

Ka kaebuse rahuldamata jätmise korral on PRIA-l võimalik kaaluda, kas nt 2008. aasta lõpus alanud majanduskriisi tõttu võib olla otstarbekas vaidlustatud otsus kehtetuks tunnistada. Sellekohast taotlust Kivi Forellipüügil esitada ei ole keelatud.

PRIA 13. augusti 2004 otsusega määrati Kivi Forellipüügile toetus summas 1 395 766 krooni Kivi turismitalu vähitiikide rajamiseks. 3. oktoobri 2007 otsusega nõudis aga PRIA toetussumma koos intressidega tagasi. Kuigi vahepealse käskkirjaga otsustas PRIA järelevalve käigus toetuse tagasinõudmise peatada, asuti toetust uuesti tagasi nõudma 18. septembri 2008 käskkirjaga. Tagasinõutavat summat vähendati 1 114 500 kroonile.

Vaidlustatud otsuse kohaselt tuvastasid PRIA järelevalveametnikud, et toetuse saaja ei võtnud toetust kasutusse sihipäraselt, sest tiikides puudus vesi ja neid ei kasutatud vähikasvatuseks. Järelevalve käigus anti Kivi Forellipüügile investeeringuobjekti sihipäraseks kasutamisele võtmiseks mitmeid tähtaegu, mida kaebaja aga ei täitnud. Kaebaja põhjendas olukorda loodusliku veetaseme kõikumisega ja raskustega vähkide soetamisel.

Ringkonnakohus leidis, et kaebajal oli vähke võimalik piisavas koguses soetada enne 2008. aasta sügist. Struktuuritoetuse seadus võimaldab toetuse tagasi nõudmata jätmist õigustada vaid erandlikel asjaoludel, mida antud juhul ei esinenud. Samuti võttis PRIA piisavalt arvesse objektiivseid takistusi vähikasvatuse alustamisel.

Kuigi praeguseks on kaebaja PRIA esitatud nõuded täitnud ning tema tiikides on vähemalt 222 vähki, ei saa siiski hilisemad asjaolud õigustada õiguspäraselt tehtud otsuse tühistamist.

Tartu ringkonnakohtu otsus on Riigikohtus vaidlustatav 30 päeva jooksul.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
30. October 2009, 20:03
Otsi:

Ava täpsem otsing