Oktoobri lõpuks laekunud 82 protsenti maksudest

05. november 2009, 10:55

Aastasest maksutulust tasuti
riigieelarvesse oktoobri lõpuks 51,8 miljardit krooni, mis on 81,7protsenti
eelarves planeeritud maksutuludest, enim on süvenenud sotsiaalmaksu
alalaekumine, teatas rahandusministeerium.

Oktoobris tasuti makse 5,3 miljardit krooni. Eelmise aasta kümne esimese kuuga laekus riigieelarvesse 58,6 miljardit krooni ehk 79,8 protsenti eelarves planeeritud maksutuludest.

Maksulaekumised on kümne kuu järel kogunumbrina rahandusministeeriumi suvise prognoosi graafikus. Võrreldes kehtiva 2009. aasta riigieelarvega seega maksude alalaekumine jätkub, seda eelkõige tänu ettemaksukonto negatiivsele mõjule.
Maksude lõikes on enim süvenenud sotsiaalmaksu alalaekumine, samas eelarves oodatust märkimisväärselt enam on oktoobri lõpuks tasutud juriidilise isiku tulumaksu. Peamised riskikohad on jätkuvalt sotsiaal- ja käibemaks, mille negatiivsed mõjud võivad aastaseid laekumisnumbreid oluliselt vähendada.

Sotsiaalmaksu on kümne kuuga tasutud 23,7 miljardit krooni ehk 81 protsenti eelarves kavandatust. Oktoobris tasuti sellest 2,2 miljardit krooni ning laekumist suurendas ühekordselt füüsilisest isikust ettevõtjate sotsiaalmaksu maksmise tähtaja saabumine. Selle ajutise mõju taandumisel on novembris oodata tööjõumaksude laekumise vähenemist. Palgatulu ning selle saajate arvu aastane vähenemine on oktoobris võrreldes septembriga aeglustunud.

Füüsilise isiku tulumaksu on kümne kuuga tasutud 1,6 miljardit krooni, oktoobris tasuti sellest 826,2 miljonit krooni. Tavapärasest suurem laekumine on seotud oktoobris saabunud 31. märtsiks esitatud ettevõtlustulu või vara võõrandamisest saadud kasuga seotud füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel tasumisele kuuluva tulumaksu tähtajaga.

Kümne kuuga on kohalikele omavalitsustele laekunud 8,4 miljardit krooni, mis on 12,5 protsenti vähem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Oktoobris laekus omavalitsustele füüsilise isiku tulumaksu 708,8 miljonit krooni. Omavalitsustele, kelle tulubaas ühekordsete mõjude tõttu üle 16,7 protsendi kahaneb, võimaldab riik tulubaasi stabiliseerimise toetuse saamise tasandusfondist.

Juriidilise isiku tulumaksu on kümne kuuga tasutud 2,9 miljardit krooni, oktoobris tasuti sellest 273 miljonit krooni. Oktoobri lõpuks on oodatust suuremate dividendiväljamaksete tõttu juriidilise isiku tulumaksu laekumine oluliselt ületanud eelarves planeeritud taset. Aasta viimastel kuudel on oodata laekumise suurenemist seoses riigiettevõtetest väljavõetavate kasumitega.

Käibemaksu on kümne kuuga tasutud 15,5 miljardit krooni, mis on 79,8 protsenti eelarves planeeritust. Oktoobris tasuti käibemaksu 1,7 miljardit krooni, mida on rohkem kui septembris, kuid suurem laekumine tuleneb tavapärasest väiksematest maksutagastustest. Sellest tulenevalt kanduvad tagastused suuremal määral edasi novembrisse ning mõjutavad seega negatiivselt novembrikuu käibemaksu laekumist.

Aktsiise on oktoobri lõpuks laekunud eelarves oodatud tasemel. Oktoobris laekus oodatust veidi enam alkoholi- ning kütuseaktsiisi.

Alkoholiaktsiisi on oktoobri lõpuks tasutud 2,1 miljardit krooni, mis moodustab 83,8 protsenti eelarves kavandatust. Oktoobris tasuti sellest 206,9 miljonit krooni.

Tubakaaktsiisi on kümne kuuga tasutud 1,6 miljardit krooni ehk 86,9 protsenti eelarves planeeritust. Oktoobris tasuti tubakaaktsiisi 161,3 miljonit krooni.

Kütuseaktsiisi on kümne kuuga tasutud 4 miljardit krooni ning oktoobri lõpu seisuga on eelarves kavandatust täidetud 83,1 protsenti. Oktoobris tasuti kütuseaktsiisi 438,9 miljonit krooni.

Ettemaksukonto muutus vähendas oktoobris laekunud maksusummasid 599,8 miljoni krooni võrra. Peamiselt on oktoobrikuu negatiivne muutus põhjustatud füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel juurdemääratud tulumaksu laekumisest 1. oktoobril. Tulumaksu ennetähtaegne tasumine kajastus eelnevatel kuudel ettemaksukonto suurenemisena, kuid maksetähtaja saabumisel kandus ettemaks maksukohustuse katteks ning mõjutas seega negatiivselt oktoobri ettemaksukonto saldot.
Ettemaksukonto muutus näitab maksete tegemise ja nende tekkinud maksukohustuste katteks kasutamise vahet. Konto negatiivne muutus viitab, et oktoobris tehti uusi ettemakseid vähem kui varasemaid ettemakseid ära kasutati.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
05. November 2009, 10:55
Otsi:

Ava täpsem otsing