Tea Taruste, kaasautor • 17. november 2009 kell 21:00

Tellija tuletõkkeustega hädas

Eesti Ehitusmaterjalitootjate Liidu tegevdirektor Enno Rebase sõnul on üks kahtlase töökultuuriga tootja Kiiu Metall Konstruktsioonid OÜ, kelle tuletõkkeuste turustamise Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) septembris peatas kuni nende tuletõkkeomaduste nõuetekohasuse tõendamiseni. Kiiu Metalli uksed paigaldati Emajõe Ärikeskusesse ning pole välistatud, et need tuleb ümber vahetada.

"Meid on räigelt petetud. Tegemist on ikka väga kahetsusväärse juhtumiga," kommenteeris Estiko ASi juhatuse esimees Ain Tammearu, kelle sõnul pole veel täit selgust sellest, kuidas lugu Kiiu Metall Konstruktsioonid OÜ toodetud tuletõkkeustega laheneb. "Aega on järgmise aasta märtsini, aga kisub sinnapoole, et ligi 40 paigaldatud ust tuleb välja vahetada, mis pole sugugi odav lõbu," oli ta nördinud. "Ehitajal on ju kohustus kontrollida, et paigaldatud materjalid vastaksid nõuetele. Ega teagi, kuidas Taskut ehitanud YITga nüüd suhted kujunevad," lisas ta.

Ehkki iga tellija pole ehituses spetsialist, arvas Tammearu, et nüüd tuleb küll hakata kõike ise üle kontrollima, nii ettevõtete tausta kui ka ostetavaid tooteid.

"Hoone omanik on vastutav külastajate turvalisuse ja heaolu eest, aga selles valguses, mis ehitusturul praegu toimub - meenutades kas või Solarise juhtumit - ei saa enam kedagi usaldada. Ka siis, kui tegemist on teada ja tuntud ehitusfirmadega," nentis ta.

Saku Metall ASi müügijuhi Jüri Kaleviste sõnul on ehitusjärelevalve ja ehitajad need, kes peavad tellijale tagama, et ehitisse paigaldatud toode vastaks nõuetele.

"Nõuded tulepüsivusele kirjutatakse projektidesse sisse. Tuletõkkeuksel peab olema vastavussertifikaat, mis antakse välja tuletõkkekatsete ja ukse tootmisdokumentatsiooni alusel. Tootja vastutab, et toode vastaks eelpool toodud dokumentidele. Ehitusjärelevalve ja päästeamet peavad kontrollima, et paigaldatud tootel on need dokumendid olemas," selgitas Kaleviste.

Põhjus, mis tootjad kõverteid võivad kasutada, on tulekatsete kõrge hind. "Loomulikult on tulekatsed kulukas ettevõtmine," ütles Kaleviste.

Saku Metalli puhul võib rääkida miljonitest kroonidest, mida kõikide toodete katsetamiseks kulutatud on. Ühe tuletõkkeukse turuletoomiseks kulub mitu katset - näiteks ühepoolseid uksi katsetatakse nii sisse- kui ka väljapoole. Üks projekt läheb maksma 300-400 000 krooni," selgitas ta.

Tulekatsete kõrge hind toob Rebase sõnul kaasa selle, et ilma katset tegemata võib toodet oluliselt odavamalt müüa ja kuna hind on praegu kõige olulisem argument, võidaksegi eelistada mittekontrollitud ust ausa tootja valmistatule.

"Ebaaus konkurents valmistab kõige enam peavalu, sealjuures ei pruugi tellija alati arugi saada, et on saanud kõlbmatu ukse," lisas ta.

Rebase sõnul on tuletõkkeuste puhul olnud probleemiks ka üheselt mõistetavate nõuete puudumine.

"Kui paljude ehitustoodete puhul on olemas Euroopa harmoneeritud tootestandard, millele võimalik toetuda, siis tuletõkkeuste puhul puudub nii standard kui ka isegi kavand selle koostamiseks. Praeguseks on siiski jõutud selleni, et tuletõkkeuksed peavad olema tootena sertifitseeritud, koostatud on juhenddokument, kus kirjas ka nõuded," selgitas Rebane.

Eelmisel aastal oli üheks Kiiu Metall Konstruktsioonide tööks Emajõe ärikeskuse (nn Tasku) teras-profiiltuletõkkeuste valmistamine ja paigaldamine. Kuna tekkis kahtlus tulemuse korrektsuses, käisime asjatundjatega uksi uurimas ning leidsime detaile, mis andsid põhjust kahtlustada valmistajat tahtlikus nõuetele mittevastavate tuletõkkeuste valmistamises. Näiteks oli ustele kinnitatud silt, millel tootjana on nimetatud ettevõte Kiiu Metall, mis äriregistri andmetel lõpetas tegevuse 2007. aastal (sildil on aastaarv 2008). Sildilt võime lugeda, et TÜV Nord Baltik on andnud erikooskõlastuse, ent sellist firmat uste paigaldamise ajal enam polnud. Tollal ja ka praegu tegutseb TÜV Eesti OÜ, kes aga erikooskõlastusi ei anna. TÜV Eesti kinnitas, et tegemist on võltsinguga. Probleemseks osutus ka uste paigaldamise korrektsus, tihendite ja klaasidega seonduv.

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) on teinud kaubanduskeskusele Tasku ettekirjutuse seoses tuletõkkeustega.

Ettekirjutusest nähtub, et osa keskusesse paigaldatud tuletõkkeuste nõuetele vastavus on tõendamata ning seetõttu pole tagatud, et tulekahju korral oleks tule ja suitsu iseeneslik levik ehitises takistatud, ka pole tagatud võimalus inimesi evakueerida ja inimestel ise evakueeruda.

Ettekirjutus tuleb täita 9. märtsiks ning selleks on kaks võimalust. Esimene variant on vahetada probleemsed tuletõkkeuksed uste vastu, mille tuletõkkeomadused on nõuetekohaselt tõendatud.

Teine võimalus on tõendada probleemsete tuletõkkeuste ja nende paigaldamise nõuetelevastavus. Selleks tuleb läbi viia reaalsed katsed, tõendamaks uste vastavust tootja deklareeritud tuletõkkeomadustele ning hinnata uste paigaldust tuletõkkekonstruktsioonidesse.

Lisaks on TJA teinud ettekirjutuse hoonesse paigaldatud probleemsete uste tootjale, et peatada tuletõkkeuste turule laskmine kuni nende tuletõkkeomaduste nõuetekohasuse tõendamiseni.

Autor: Tea Taruste

Hetkel kuum