Virge Haavasalu • 19. november 2009 kell 21:00

Arco aktsiakärpe järjena võib oodata emissiooni

"Koos sellega (aktsiate arvu vähendamisega - toim) suureneb täiendava aktsiaemissiooni tõenäosus, mis võib olla üks võimalik tee," uskus Lepik. Praegu on see vaid spekulatsioon ja tuleb oodata edasisi uudiseid, lisas portaali tarkinvestor.ee omanik.

Lepik ütles, et aktsiate vähendamise tehinguga aktsionäri jaoks midagi ei muutu - aktsiaid on vähem, ühe aktsia väärtus suurem, kuid kogusumma sama. "Eks väikest rolli mängib ka see, et 4 eurot on aktsia hinnana viisakam number kui 0,20 eurot," lisas ta.

Ei Lepikul endal ega ka tema firmal Tark Investor kinnisvaraettevõttes väärtpaberite keskregistri andmeil praegu Arco Vara osalust pole.

ERGO pensionifondide fondijuht Siim Valner arvas sarnaselt Lepikuga, et aktsiakapitali vähendamisega plaanib Arco Vara ilmselt lisaraha kaasata.

Ergo pensionifondil 2P2 on 240 248 Arco Vara aktsiat.

Valner nägi aktsiakapitali vähendamises kahte võimalikku põhjust.

"Tõenäoliselt on plaanis lisakapitali kaasamine, kas siis eelisõigusega emissiooni või suunatud emissiooni teel," nägi Valner ühe võimalusena. Ent viimast võib pidada tema sõnul ka väikeaktsionäride huve kahjustavaks.

Valner märkis, et praegu on aktsia hind 3 krooni, aga emissiooni ei saa teha alla aktsia nimiväärtuse, st alla 10 krooni.

Teise aktsiakapitali vähendamise põhjusena nägi ta võimalust vähendada aktsiakapitali, et mitte sattuda vastuollu äriseadustikuga. Valner selgitas, et ettevõtte omakapital on praegu 682 miljonit krooni, samas aktsiakapital on 953 miljonit krooni.

"Seadusega nõutav minimaalne omakapital on pool aktsiakapitalist, kui aga aasta lõpuks kukuks omakapital alla selle, siis oleks ettevõte äriseadusega vastuolus ja ettevõte oleks kohustatud rikkumise likvideerima," põhjendas ta.

Arco Vara suurim väikeaktsionär Arvo Nõges ütles, et aktsiate arvu vähendamine on positiivne selles mõttes, et võimaldab tõsta aktsia hinda ning kaasata lisaraha. Tema arvates on lisakapitali vajadus arusaadav ja iga samm selle realiseerimise suunas õige tee.

"Ühest küljest see küll lahjendab olemasolevate aktsionäride osalust, kuid teisest küljest ei ole ilma lisarahata Arco Varal võimalik osaleda praegu käimasolevas odavate varade väljamüügis ostja poole peal," märkis Nõges.

Arco Vara korraldas eile aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, kus üheks punktiks oli aktsiate arvu vähendamine 20 korda.

"Selleks, et vähendada Arco Vara ASi aktsia hinna volatiilsust ja võimaldada aktsia efektiivsemat hinnastamist börsil ning samuti et luua võimalused kapitalistruktuuri edasiseks tugevdamiseks, teeb nõukogu aktsionäridele ettepaneku vähendada Arco Vara ASi aktsiakapitali," teatas ettevõte eile börsile.

Arco Vara 95 protsendi aktsiate tühistamise protseduurist võib välja lugeda, et tühistatavate aktsiate kompenseerimise tulemusena väheneb Hillar-Peeter Luitsalu osalus.

Kui mõne aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei võimalda tühistada täisarvu aktsiaid, ümardatakse tema aktsiate arv alla ja Arco Vara suuromanikelt Richard Tomingase Toletum OÜ-lt ja Hillar-Peeter Luitsalu HM Investeeringud OÜ-lt tühistatakse nii mitu aktsiat, et talle kuuluvate aktsiate arv oleks võimaldanud tühistada täpselt täisarvu aktsiaid ilma ümardamiseta.

Toletumilt ja HM Investeeringutelt tühistatakse kompensatsiooniaktsiaid võrdselt. Kui seda ei ole võimalik teha, tühistatakse HM Investeeringud OÜ-lt rohkem aktsiaid, seisab Arco Vara selgituses.

Kui HM Investeeringutelt tühistatakse rohkem aktsiaid, mis ilmselt juhtub, ning juhul kui Luitsalu ei osta vahepeal turult aktsiaid juurde, väheneb tema osalus veelgi.

Küsimusele, miks on kompenseeritavateks aktsionärideks määratud vaid Toletum ja HM Investeeringud, aga mitte suurima aktsionäri Toomas Tooli Freier Projekt OÜ, vastas Arco Vara juhatuse liige Lembit Tamper, et Toletum ja HM Investeeringud esindajad on samas ka Arco Vara nõukogu liikmed ja seetõttu oli loomulik nende valik kompenseerivateks aktsionärideks.

Hetkel kuum