Kadri Bank • 1. detsember 2009 kell 21:00

Omavalitsused saavad e-suhtluseks tööriista

Inspektsioon on Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusele (RIA) teinud ettepaneku leida viis, kuidas kõikide riigiasutuste dokumendihaldussüsteemidest saaks vajaminevat dokumenti korraga otsida. Viimane praegu dokumendiregistrite avalike vaadete koondamisega tegelebki.

Nii saaks inimene riigiportaalist eesti.ee otsida kõiki endaga seotud dokumente olenemata sellest, millises asutuses on need loodud.

RIA pressiesindaja Katrin Pärgmäe sõnul võiks ideaalis liituda süsteemiga kõik riigiasutused, kuid esmalt tehakse tööd ministeeriumidega.

Tehnilist projekti siiski valmis pole ja RIA on haldussüsteemide arendajatega välja töötamas andmevahetuse spetsifikatsioone. "Lepime kokku, milline on päringu tehniline struktuur, mis kujul seda edastatakse jne," ütles ta.

Pärgmäe sõnul ei tule ministeeriumidel süsteeme välja vahetada ja RIA ei arenda ka midagi nende eest, vaid registritele lisatakse juurde n-ö oskus avalike dokumentidega seotud päringutele vastata. Tehniliselt on võimalik süsteem saada tööle järgmise aasta jooksul.

Andmekaitse inspektsiooni juht Viljar Peep tõstis riigi avalikkusega suhtlemise parandamisest rääkides esile ka omavalitsuste teenusteportaali projekti. See võimaldab inimestel kohaliku tasandi otsustusprotsessides kaasa lüüa ja interneti kaudu KOVde teenustele avaldusi lihtsalt esitada.

Projekti veab siseministeerium, mille regionaalhalduse osakonna juhataja asetäitja Margus Kreinini sõnul töötatakse e-vormide jaoks välja standard, et kodanikul oleks lihtsam saada ülevaadet, kuidas üht või teist teenust taotleda.

Omavalitsustele pakutakse välja kogu veebilehe infoarhitektuur, mis süsteemiga liitujatele tehakse kohustuslikuks. "Kodaniku vaatepunktist on see ülioluline, sest praegused KOVde veebilehed omavad väga erinevaid infoarhitektuure, mis teeb info leidmise keeruliseks," ütles ta.

Tegu pole ühe suure portaaliga, vaid projekti käigus saavad KOVd kaasaegse veebilehe haldamise tööriista. See lubab digitaalse meedia ja sisu haldamist, blogi ja foorumi pidamist, küsitluste korraldamist, e-vormide jagamist jmt.

"Veebilehe süsteem võimaldab sisuhaldamisse kaasata näiteks nii külavanemad kui ka omavalitsuse piirkonnas tegutsevad MTÜd," lisas Kreinin.

Süsteemi kasutaja tuvastatakse ID-kaardiga, mis annab KOV-le võimaluse piirata teatud teenustele ligipääsu rahvastiku- või kinnistusregistri andmete järgi. "Näiteks saab veebilehele panna üles küsitluse, millele saavad vastata ainult need kodanikud, kes on rahvastikuregistri järgi sellevalla elanikud," ütles Kreinin.

Praegu on riigi ainus ühtne süsteem asutustevaheline dokumendivahetuskeskus, millega on liitunud pea pool tuhat ametiasutust ja omavalitsust. Keskus vahendab digidokumentide liikumist asutusest asutusse.

Hetkel kuum