Virge Haavasalu • 2. detsember 2009 kell 21:00

Advokaadid saavad vabamalt äri ajada

"1. jaanuarist 2010 kehtima hakkava advokatuuriseaduse redaktsiooni kohaselt ei ole enam tarvilik äriühingu juhtorganisse kuulumiseks küsida luba advokatuuri juhatuselt, küll aga peab advokaat advokatuuri juhatusele teatama juriidilise isiku või filiaali, mille juhtimises advokaat soovib osaleda," ütles advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg.

Tema sõnul peab advokaat advokatuuri juhatusele samuti teada andma, kui ta lõpetab osalemise juriidilise isiku või filiaali juhtimises. "Advokatuur peab advokaatide juhtimises osalemise kohta arvestust ning avaldab advokaadibüroode kaupa iga advokaadi kohta asjaomased andmed advokatuuri veebilehel," kirjeldas ta järgmisest aastast kehtima hakkavat uuendust.

"Ettevõtlusega tegelemine on inimese, sealhulgas advokaadi põhiseaduslik õigus," kommenteeris advokaadibüroo Glimstedt Straus & Partnerid partner Paavo Paas enda kuulumist mitme äriühingu juhtorganisse.

Seoses mitmel positsioonil viibimisega tekkida võivaid konflikte tuleb Paasi ütlusel osata juba eos vältida.

See, miks advokaadid lisaks oma kutsetööle äriühingute juhtorganitesse kuuluvad, võib kätkeda endas ennekõike isiklike investeeringute eesmärki või esindavad nad sellisel viisil õigusabi osutades kliendi huve, ütles advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius partner Marti Hääl.

"Olen isiklike investeeringute hoidmiseks ikka kasutanud valdusühingut ja nõukogu liikme rollid on seotud enda passiivsete investeeringutega. Aktiivset juhtimistegevust ma kuskil ei oma," kommenteeris Hääl. "Seega ei ole mul tekkinud ega saanudki nende rollidega mingeid probleeme tekkida," lisas ta.

Hääl sõnul peab advokaat huvide konflikti tekke võimalust iga päev jälgima.

Kui advokaat on otsustanud, et ta saab äriühingu juhatuse liikmena tegutseda, peab ta arvestama paari põhimõttelist asja. Tema tegevus peab olema kooskõlas advokatuuriseadusega ega tohi sattuda vastuollu advokaadi kutsetegevuse põhimõtetega, sh kutse-eetikaga. Advokaat peab alati eelistama advokaadikutsega kaasaskäivaid kohustusi ja õigusi äriühingu juhatuse liikme kohustustele ja õigustele. Kui ta tunneb, et seal on tekkimas konflikt, siis on õige ennast taandada.

Kui ilmnevad mingisugused anomaaliad, probleemid, siis peab advokaat olema valmis neid lahendama. Mina ei mäleta, et advokatuuri juhatusse oleks sellelaadseid kaebusi tulnud.

Hetkel kuum