Indrek Kald • 19. mai 2010 kell 11:17

Tõnis Lukas ärgitab ettevõtjaid noortele tööd pakkuma

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas kutsus täna Riigikogu infotunnis kõiki põllumehi, omavalitsustegelasi, riigiasutusi ja ettevõtjaid üles õpilasmalevate korraldajate kaudu pakkuma noortele sel suvel täiendavaid töökohti.

Ministeerium eraldab sel eesmärgil lisaraha ja korraldab juuni alguses Eesti Noorsootöö Keskuse poolt juhitava koondprojekti "Õpilasmalevad 2010" raames malevakorraldajatele lisataotlusvooru. Kuigi sel aastal luuakse malevates töökohad 4600 noorele eelmise aasta 3800 koha asemel, võiks töökohtade arv olla ministri arvates veelgi suurem.

Lukas pöördus eraldi ehitajate poole, kes ehitavad hetkel riiklike kutsekoolidele õppehooneid ja õpilaskodusid. Kindlasti oleks neil võimalik noori ehituste abitöödel edukalt rakendada, nii on noortel võimalik anda oma panus riigile ja noorsoole oluliste objektide valmimisel, selgitas ta. Heaks näiteks on Viljandi Ühendatud Kutsekooli õpilaskodu ehitus, millele panevad käed külge nii kooli enda õpilased kui ka malevlased.

Õpilasmalevate tööandjateks on täna reeglina kauaaegsed partnerid, kes juba aastaid noortele tööd pakkunud. Samas ei ole paljud ettevõtjad kas kuulnud sellisest võimalusest või ei ole sellele tõsisemalt mõelnud. Täiendava projektikonkursi tegemise kasuks räägib ka asjaolu, et aasta alguses ei olnud paljudel põllumeestel ja firmajuhtidel võib-olla veel teada, kui suureks kujuneb nende töömaht juulis-augustis. Nüüdseks on see selgemaks saanud, teatas ministeerium.

Mitmed malevakorraldajad omalt poolt on avaldanud valmisolekut otsida noortele töötamisvõimalusi ning täiendava taotlusvooru kaudu saadav rahastamine on neile abiks.

Sellel kevadel pälvis üleriigilise koondprojekti "Õpilasmalevad 2010" raames toetuse 36 õpilasmalevat, mis annab rohkem kui 4600 noorele võimaluse veeta sisukas suvevaheaeg. Peamisteks malevatöödeks on puhastus-, koristus-, heakorratööd kohalikel turismi-, hariduse-, ajaloo- ja kultuuriobjektidel ning RMK loodusobjektidel, omavalitsuste suursündmustel, kariloomade aedikute ehitusel, marjakorjamisel, heinateol ja mujalgi.

Projekti toetab hasartmängumaksu nõukogu ning koordineerib Eesti Noorsootöö Keskus, mis on haridus- ja teadusministeeriumi hallatav riiklik noorsootöö asutus, mille põhieesmärk on noorsootöö suunamine ja korraldamine riikliku noortepoliitika raames.

Hetkel kuum