Katre Pilvinski • 20. mai 2010 kell 11:05

KPMG: ettevõtjad teistest optimistlikumad

KPMG Balticsi küsitletud Eesti ettevõtjad ootavad tänavu kuni paariprotsendilist majanduskasvu, olles prognoosides keskpangast ja rahandusministeeriumist optimistlikumad.

"61% uuringus osalenud ettevõtjatest arvasd, et majandus kasvab tänavu kuni 2%, mis on optimistlikum kui rahandusministeeriumi ja keskpanga prognoosid," ütles KPMG Baltics juhatuse esimees Andris Jegers.

"See on väga positiivne, kuna need, kes on ise ettevõtluse sees, tunnetavad, et majanduskasv võiks parem tulla," märkis ta. Jegeri  sõnul arvas viiendik ettevõtjatest, et majanduskasv jääb nulli.

"Küsitluse tulemused väljendavad optimisi töötleva tööstuse väljavaadete suhtes, kuna üle poole arvas, et 2012 aastal annab see sektor kõige suurema panuse SKP kasvu," sõnas Jegers.

Aprillis tehtud uuringus "Majanduse pulss 2010" küsis KPMG ettevõtlussektori otsustajatelt arvamusi Eesti majanduskasvu väljavaadetele. Veebipõhisele uuringule vastas 163 Eesti juhtivat ettevõtjat, kas siis tegevjuhtkonna liikme või omaniku tasemel.

Vastanutest olid 62% tegevjuhid, 22% omanikud ning ülejäänud juhtkonna liikmed. Alla 500 miljoni koonist aastakäivet näitas 2009. aastal 76% vastanutest, 24% oli see näitaja üle 500 miljoni krooni. 

 

 

 

 

Hetkel kuum