Indrek Kald • 20. mai 2010 kell 13:57

Paavel: töötukassal suur osa vahendeid juba kulutatud

Töötukassa on mai keskpaiga seisuga suure osa oma tänavusi vahendeid juba ära kasutanud.

14. mai seisuga on suur osa 2010. aastaks planeeritud vahendeist sisuliselt ära kasutatud, ütles täna riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil tööturu olukorrast ettekande teinud töötukaasa juhatuse esimees Meelis Paavel. Nii on ettevõtluse alustamise toetuseks tehtud väljamakseid 93,7%, palgatoetuseks 76%, tööpraktikaks 58,9% ja tööturukoolituseks 52,8% ulatuses, kinnitas ta.

Paaveli ütlusel on 13. mai seisuga sõlmitud lepinguid enam kui 3600 inimese palgatoetusega töölerakendamiseks, tööpraktikal on aastail 2009-10 osalenud ligi 1200 inimest kuus, ettevõtluse alustamise toetust on tänavu saanud 257 töötut.

Sotsiaalkomisjon arutas oma tänasel istungil tööturu olukorda. Statistiliste näitajate kõrval keskendus poliitikute huvi eelkõige tööturu meetmetele, nende vastavusele tööturu vajadustele ning töötute ümberõppele ja koolitusele.

Komisjoni esimees Urmas Reinsalu (IRL) avaldas arvamust, et olemasolevad tööturuteenused peaksid olema vajaduse järgi täies mahus rahastatud ka 2010. aastal. Sotsiaalkomisjonis avaldati  toetust valitsuse 6. mai otsusele suunata tööturu valdkonda täiendavalt sada miljonit krooni Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid.

Ka peeti istungil vajalikuks, et info tööturumeetmete ja ümberõppe osas oleks kõigile soovijaile kättesaadav nii eesti kui ka vene keeles ning seda võiks pakkuda aktiivsemalt, teatas riigikogu pressitalitus.

Tänasel istungil tegid tööturu olukorrast lisaks Meelis Paavelile ettekande ka statistikaameti sotsiaaluuringute talituse juhtivstatistik Ülle Pettai ja konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing.

Hetkel kuum