Katre Pilvinski • 25. mai 2010 kell 16:24

Ministeerium: ettevõtjate ettevalmistused euroks kiirenevad 

Valitsusasutuste ja ettevõtete, eriti pankade ettevalmistused eurole üleminekuks kiirenevad, sest infosüsteemide ümberhäälestus ja põhjalik testimine tuleb tagada piisava ajavaruga enne tuleva aasta 1. jaanuari, ütles rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak.

Tänasel rahandusministeeriumis toimunud eurole ülemineku asjatundjate komisjoni koosolekul tõdes komisjoni esimees Tea Varrak, et 12. mail Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga poolt avaldatud lähenemisaruanded ja Komisjoni soovitus Eesti liitumiseks euroalaga on hüppeliselt suurendanud avalikkuse huvi eurole üleminekuga seotud tehniliste ettevalmistuste osas.

„Ühtlasi kiirenevad valitsusasutuste ja ettevõtete, eriti pankade ettevalmistused, sest tuleb piisava ajavaruga tagada oma infosüsteemide ümberhäälestus ja põhjalik testimine enne 1. jaanuari 2011,“ sõnas Varrak.

Laiema avalikkuse jaoks on esimene märk euro kasutuselevõtust Eestis hindade avaldamine nii kroonides kui eurodes, mis muutub 1. juulist kohustuslikuks. Majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt on kehtestamisel vastav määrus ning juhendmaterjal.

Samuti kinnitas asjatundjate komisjoni Eesti Panga ja krediidiasutuste töögrupp, et vaadatakse üle sularahaautomaatidest paralleelkäibe perioodil (kaks nädalat alates 1.01.2011) väljastatavate euro pangatähtede nominaalide valik. Konkreetselt analüüsitakse küsimust, kuidas on sularahaautomaatidest võimalik väljastada ka 5-eurose nominaaliga pangatähti. Ka kommertspangad on kinnitanud, et 5-euroste pangatähtede automaatidesse lisamise küsimusega tegeletakse.

Hetkel kuum