Indrek Kald • 25. mai 2010 kell 10:50

Taliga taotleb töötajaile suuremat sotsiaalset kaitset

Ametiühingute keskliit keskendub tänasel kohtumisel valitsuse ning tööandjatega sammudele, mis motiveeriksid tööandjaid parandama töötingimusi.

Keskliidu esimehe Harri Taliga sõnul ei saa soodustingimustel vanaduspensione reformida, kehtestamata meetmeid, mis tagaksid töötajate võime püsida tervist kahjustamata tööhõives. "Eelkõige tuleb tööandjatel maksusoodustuste või muude hüvedega tekitada huvi muuta töötingimused tervislikumaks. On aeg seadustada tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus, mis ühtlasi tagaks väärilise asendussissetuleku tööl tervise kaotanud inimestele," märkis ta.

Lisaks peab riik Taliga hinnangul looma võimalused eakate töötajate ümberõppeks, kui töötaja tervis või vanus ei luba jätkata töötamist oma senisel erialal. Samas ei tohi ametiühingujuhi sõnul jätta tervistkahjustavatel töödel inimesed reformi tulemusel ilma seni omandatud pensioniõigustest.

"Töötajad, kelle tööelu on seotud tervistkahjustavate valdkondadega, on oma valikuid tehes arvesse võtnud tänaseni kehtivaid põhimõtteid ja tingimusi. Seetõttu on neil ka õigustatud ootus saada neid hüvesid, mis neile siiani tagatud olid," ütles Taliga.

Lahendusena näevad ametiühingud üleminekuaega, mille jooksul viiakse järk-järgult ellu vajalikud seadusemuudatused töötajate sotsiaalse turvalisuse tagamiseks ning vähendatakse kõnealuste valdkondade töötajatele rakendatavaid eritingimusi.

Ametiühingute keskliit rõhutab vajadust lähtuda sotsiaalkindlustuse süsteemi kujundamisel sotsiaaldialoogi põhimõtetest ning viia muudatused ellu tihedas koostöös töötajate ning tööandjate esindusorganisatsioonidega.

Hetkel kuum