Anu Jõgi • 26. mai 2010 kell 12:16

Sisserändel ülekaalus mehed, väljarändel naised

Eestisse sisse rändab enam mehi, näiteks 2009. aastal oli naiste osatähtsus sisserändel 39%, samas Eestist välja rohkem naisi, on kirjas statistikaameti blogis.

Suurimaks lahkujate rühmaks on sünnitusealised naised. Ka meeste väljarändes on suurim vanuserühm 25–29-aastased, kuid erinevalt naistest on meeste rändesaldo viimastel aastatel positiivne ehk enam rändab Eestisse kui siit lahkub.

Andmed kinnitavad tõsiasja, et majandusbuumi ajal läksid mehed välismaale tööle ning nüüd on hakatud tasahilju töö lõppemisel tagasi kodumaale pöörduma. Alates 2004. aastast on immigratsioonis Eesti kodakondsusega meeste osatähtsus tõusnud ligikaudu kaks korda 47%ni.

Aastatel 2007–2009 on Eestisse sisserännanud veidi alla 4000 inimese aastas ja Eestist välja üle 4000 inimese aastas. Peamised riigid, kuhu minnakse ja kust tullakse, on samad — Soome, Venemaa, Saksamaa ja Suurbritannia.

Hetkel kuum