Kadri Paas • 2. juuni 2010 kell 6:44

Ligi: võlg on võõra oma ja tolle asi maksta

Minister Jürgen Ligi hinnangul on võlakaitseseaduse eelnõu peamine probleem selle laastav mõju moraalile ja Eesti riigi usaldusväärsusele.

"Loosunglik "võlakaitse" pealkirjas ning trummipalad "võlast vabaks" ainetel on levitanud usku, et võlg on võõra oma ja tolle asi maksta. Välja laenatakse aga hoiustajate raha ning ka  korralikku laenajat ei tohi kuidagi diskrimineerida," on Ligi nördinud.

Praegune eelnõu erineb Ligi hinnangul Keskerakonna ja sotside propagandast.

"Kahju on tehtud ühiselt ning seda on näha nii võlgnike suhtumises oma kohustustesse kui pankade hoiakutest Eestisse laenata. Loomulikult kajastuvad sellised asjad aja jooksul laenu hinnas," on minister veendunud. 

Rahandusministeerium on Ligi väitel kinnitanud vajadust eraisikute saneerimise protseduure parandada ja soovitanud koondada saneerimis- ja pankrotiregulatsioonid ühte seadusse.

"Praegune plaan panna otsustajaks kohus võib lahendusi hoopis takistada, kohtutele pole see jõukohane ei kogemuste poolest, füüsiliselt ega rahaliselt," räägib Ligi.

Ta märgib, et võlausaldaja nõusoleku mitteküsimise tõttu kipub protseduur olevat vastuolus nii lepingute kehtivuse aluspõhimõtte kui põhiseadusega omandi kaitse osas.

Hetkel kuum