Silvia Kruusmaa • 9. juuni 2010 kell 10:30

Tallinn paneb dividendid ühistransporti, kultuuripealinna ja linnahalli

Tallinna linnavalitsus otsustas esitada linnavolikogule Tallinna linna 2010. aasta eelarve muutmise ja esimese lisaeelarve eelnõu, mille kohaselt kasvab eelarve kogumaht ligi 29,3 miljoni krooni võrra.

Lisaeelarvega suureneb linna sissetulekute ja väljaminekute maht 29,268 miljoni krooni võrra, täpsustatud eelarve mahuks kujuneb seega 7 104 165 000 krooni, teatas Raepress.

Linna dividenditulu suureneb 58 miljoni krooni võrra, kuid vähenevad kohalikest maksudest ja lõivudest kavandatud tulud.

Tallinna linnapea Edgar Savisaar rõhutas, et tegemist on positiivse lisaeelarvega, kuigi meedias on levitatud kuuldusi Tallinna peatsest pankrotist.

Tulude suurenemise ja ümbertõstmiste tulemusena suurenevad lisaeelarve vastuvõtmisel eeskätt transpordi- ja kultuurivaldkonna kulud. Ühistranspordi paremaks korraldamiseks nähakse liiniveo kuludeks täiendavalt ette 30 miljonit krooni.

Sihtasustusele Tallinn 2011 eraldatakse täiendavalt 6,8 miljonit krooni, sellest 5 miljonit krooni Euroopa Filmiakadeemia auhinnagala korraldamiseks ning 1,8 miljonit krooni kultuuripealinna sündmuste laialdasemaks kajastamiseks. Tallinna Filharmoonia saab orkestri koosseisu täiendavate interpreetide kaasamiseks lisaeelarvest 1,2 miljonit krooni.

Toimetulekuraskustes lapsevanemate lasteaiakohatasu maksmisest vabastamiseks kuni 80% ulatuses eraldatakse lisaeelarvest 805 000 krooni.

Tallinna Linnahalli säilimise tagamiseks suurendatakse hoone hoolduskulusid 1 miljoni krooni võrra.

Tegevuskulude maht suureneb nelja projektiga seoses välisrahastuse arvelt kokku 4,43 miljoni krooni võrra, sealhulgas 1,4 miljonit krooni Tallinna vanalinna 3D mudeli loomiseks ja avalikku kasutusse andmiseks. Linnavalitsuse uue administratiivhoone projekteerimise kulude katteks eraldatakse 1,3 miljonit krooni.

Investeerimistegevuse maht kasvab ligi 19 miljoni krooni võrra. Kasv on põhiliselt seotud Kultuuripealinn 2011 ettevalmistustöödega, sh suurendatakse Kultuurikatla investeeringuid 8 miljoni krooni võrra ning samas piirkonnas asuvale vanale raudteetammile kergliiklustee ehk rannapromenaadi rajamiseks nähakse ette 4 miljonit krooni. Nõmme turuhoone taastamiseks eraldatakse saadud kindlustushüvitise arvelt ligi 4 miljonit krooni.

Nähti ette ka täiendavad kulutused projekti „Tallinna tramm“ eelprojekti hanke ettevalmistamiseks ja Tallinna linnavalitsuse uue administratiivhoone projekteerimiseks.

Hetkel kuum