Väinu Rozental • 10. juuni 2010 kell 15:58

Teder: Narva eirab õigusriigi põhimõtet

Ehkki riigikohus on tunnistanud kehtetuks Narva linnavalitsuse määruse, mis andis piiriületusjärjekorda korraldavale äriühingule õiguse võtta piiriületajalt tasu, plaanib Narva linnavõim õiguskantsleri Indrek Tederi sõnul võtta taas vastu samasisulised õigusaktid.

Järgneb õiguskantsleri Indrek Tederi kommentaar.

 Demokraatlik riik ja tema õiguskord püsivad väga lihtsatel tõdedel. Seadusi ja kohtuotsuseid täidetakse, meeldivad need või mitte. Kui seadus on ebakohane, siis on riigikogul selle muutmise õigus. Kui seadus või muu üldakt on vastuolus põhiseadusega, siis see tunnistatakse kehtetuks.  Kui riigikohus on tunnistanud kehtetuks kohaliku omavalitsuse määruse, siis ei ole sellel mitte ainult formaalne tähendus, vaid ka sisuline. Sel juhul on riigikohus väljendanud lõpliku otsustajana oma seisukoha mitte pelgalt õigusakti grammatilise sõnastuse, vaid õigusakti olemuse kohta.

Narva linnavõimu soov võtta vastu samasisuline õigusakt on lihtsalt riigikohtu otsuse ja Eesti põhiseadusliku korra eiramine, õigusriigi põhimõtte teadlik eiramine. Riigikohus on otsuse teinud, vaidlused on sellega lõppenud ja otsust tuleb järgida. Rahapuudus  või muud pragmaatilised põhjused ei saa õigustada põhiseadusvastaste meetodite rakendamist. Ma väga loodan, et Narva linnavõim teadvustab endale, et oma tegevusega vastandutakse Eesti õiguskorrale, mille aluseks on põhiseadus. 

Piiriületuse puhul on tegu olulise riigielu küsimusega. Riigikohtu otsuse täitmise eest vastutab mitte üksnes Narva linn, vaid ka siseministeerium ning politsei- ja piirivalveamet. Seega kui Narva linn kehtestab taas ilma seadusliku aluseta tasud piiri ületajatele,  peab siseministeerium ning politsei- ja piirivalveamet tagama sellegipoolest  riigikohtu otsuse täitmise. Õiguskantslerina ei jäta ma ka edaspidi kasutamata kõiki mulle seadusega antud järelevalvevahendeid, et tagada Narvas riigipiiri ületuse põhiseaduspärane korraldus. 

Riigikohus tunnistas oma 08.06.2010 otsusega põhiseadusevastaseks ja kehtetuks kaks Narva linnavalitsuse määrust, mis andsid piiriületusjärjekorda korraldavale äriühingule õiguse võtta piiriületajatelt tasu.

 

Hetkel kuum