Anne Oja • 11. juuni 2010 kell 10:02

Vaata uut tarbijakrediidi kulukuse baasvõrrandit!

Rahandusminister Jürgen Ligi kehtestab oma määrusega tarbijakrediidi kulukuse määra baasvõrrandi, mis hakkab eeldatavasti kehtima tuleva aasta algusest ja muudab erinevate laenuandjate pakkumised omavahel võrreldavaks.

Võrrand on selline:

 

 

 

kus:

X on tarbijakrediidi kulukuse määr;

m on viimase kasutusse võetud krediidi järjekorranumber ehk kasutusse võetud krediidimaksete arv kokku;k  on kasutusele võetud krediidi järjekorranumber, kus 1 väiksem või võrdne k-ga ja k on väiksem või võrdne m-iga. Krediidi järjekorranumber näitab, mitmenda kasutusse võetud krediidimaksega on tegu;Ck on k järjekorranumbriga kasutusele võetud krediidi suurus;tk on täis- või osaaastates väljendatud ajavahemik esimese kasutusele võetud krediidi kuupäeva ja iga järgmise kasutusse võetud krediidi kuupäeva vahel, kus t1 = 0;m' on viimase tagasimakse või krediidiga seotud kulu järjekorranumber ehk tagasimaksete arv kokku;l on krediidi tagasimakse või krediidiga seotud kulu järjekorranumber. Krediidiga seotud kulu järjekorranumber näitab mitmenda tagasimaksega on tegu;Dl on l järjekorranumbriga tagasimakse suurus;Sl on aastates või aasta osades väljendatud ajavahemik esimese kasutusele võetud krediidi kuupäeva ja iga tagasimakse või kulu maksmise kuupäeva vahel.

Baasvõrrandi vasakul pool on kasutusse võetud krediidi summad ning paremal pool krediidi tagasimaksed ning krediidiga seotud kulud.

Selline baasvõrrand tuleneb otseselt Euroopa Liidu direktiivist, lisab seletuskiri.

Seni pidid krediidiandjad ise välja mõtlema, mis eeldustele võiksid krediidi kulukuse määra arvutamise valemis nõutud muutujad vastata. Uued direktiivist tulenevad eeldused on võetud üle võlaõigusseadusega ja seetõttu kaob erinevatest eeldustest tulenenud erinevus krediidikulukuse määrades.

Rahandusministeerium saatis määruse eelnõu kooskõlastamiseks justiitsministeeriumile, majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning finantsinspektsioonile. Ühtlasi esitati eelnõu arvamuse avaldamiseks Eesti Pangale, Eesti Pangaliidule, Eesti Liisingühingute Liidule, Tarbijakaitseametile ning Eesti Kaubandus-Tööstuskojale.

Hetkel kuum