Sirje Rank • 17. juuni 2010 kell 9:05

Cameron ja Reinfeldt Euroopale: aitab lobisemisest

Täna ajalehes Financial Times avaldatud ühises kirjas kutsuvad Briti peaminister David Cameron ja Rootsi peaminister Fredrik Reinfeldt Euroopat sõnadelt tegudele asuma, et kriisist välja rabeleda ja liidu potentsiaal täies mahus tööle rakendada.

Pilt kriisist räsitud Euroopast on kole – seitse miljonit inimest on kaotanud töö, Euroopa Liidu SKP on kahanenud ligi 150 miljardi euro võrra ning keskmine võlatase on kasvanud 80%le SKPst. Peaministrid pakuvad oma visiooni, mida tuleks teha, et Euroopa majandus uuesti jalad alla saaks.

Esmalt tuleb võlad kontrolli alla saada. „Me peame aktsepteerima, et on asju, mida me endale enam lubada ei saa,“ nendivad peaministrid. Ent üksi mineviku liialduste kõrvaldamisest ei piisa – tuleb kindlustada, et selliste võlgade kuhjumine oleks edaspidi välistatud. „Stabiilsuspakti tuleb suhtuda tõsiselt,“ kirjutavad Reinfeldt ja Cameron.

Teiseks tuleb toimima saada Euroopa finantssüsteem – pangad peavad oma tegemistest rohkem aru andma ning headel aegadel raha kõrvale panema, et häda korral jälle maksumaksjad appi ei peaks tulema. Ühtlasi peaks EL olema globaalsel tasandil finantsasutuste maksustamise idee eestvedajaks – sarnase maksu on juba kehtestanud Rootsi.

Kolmandaks tuleb luua eeldused tugevaks majanduskasvuks – see nõuab strukturaalseid reforme. Lisaks vajadusele tõsta tootlikkust, torkab peaministritele eriti silma üks valdkond, kus EL pole oma potentsiaali täies mahus rakendanud – naistel pole tööl meestega võrdseid õigusi. Nii ei saa nad anda täit panust ei töötaja ega tarbijana.

Neljandaks on oluline kaitsta Euroopa Liidu siseturgu ning võidelda protektsionismiga. „Oleme mõlemad seda meelt, et meil tuleb kaitsta ühisturgu – Euroopa majandusedu nurgakivi – pidades kinni riigiabi ja konkurentsi reeglitest,“ kirjutavad peaministrid.

„Aeg on käes, et Euroopa rääkimise asemel tegudele asuks – võlgu vähendama, panku korrastama, majanduskasvu tingimusi looma ja vabakaubandust edendama. Oleme mõlemad selle liidu tugevuses ja potentsiaalis veendunud. Nüüd tuleb see käiku lasta,“ nendivad peaministrid.

Hetkel kuum