Anu Jõgi • 17. juuni 2010 kell 15:16

Majanduslangus kergitas Eesti maksukoormust

Statistikaameti juhtivstatistik Anu Külaviir kirjutas statistikablogis, et 2009. aasta rekordiline majanduslangus tõstis Eesti kogumajanduse maksukoormust.

Järgneb väljavõte blogist:

Eraisikute maksukoormust mõjutas maksumäärade kasv, mis puudutas rohkem just väiksema sissetulekuga elanikkonda. Töötava elanikkonna maksukoormus oluliselt ei muutunud, kuna tulumaksusoodustused on katnud teiste maksumäärade tõusust tuleneva vahe.

Balti riikidest tõusis maksukoormus ainsana Eestis

Eesti valitsemissektori maksude ja sotsiaalmaksete tulud vähenesid 2009. aastal varasema aastaga võrreldes 3 miljardi krooni võrra, 80,3 miljardilt kroonilt 77,4 miljardile kroonile.

Üldist maksukoormust kogumajanduses väljendatakse maksutulude protsendina sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Kui alates 2000. aastast püsis Eesti maksukoormus 30–32% piires, siis 2009. aastal tõusis see 36%-ni. Euroopa Liidu keskmine maksukoormus on 1990. aastate algusest püsinud 40–41% piirimail.

Samas mängib olulist rolli asjaolu, et Eesti seni pikaajalist tõusutrendi näidanud SKP kahanes mullu varasema aastaga võrreldes jooksevhindades 14,6%. Ekspordi vähenemise tõttu oli SKP langus märkimisväärselt suurem kui maksutulude vähenemine ning see tõstis maksude osatähtsust SKPs. Seega oli maksukoormuse näitaja suurem, kui see oleks olnud maksutulude ja SKP samaväärse languse korral. Teistes Balti riikides üldine maksukoormus 2009. aastal langes, Lätis 29%-lt 26%-le, Leedus 30%-lt 29%-le.

Hetkel kuum