Indrek Kald • 21. juuni 2010 kell 11:21

Eesti soovib luua Läänemere meresiseturu

Välisminister Urmas Paet ütles täna Tallinnas kohtumisel Soome välisminister Alexander Stubbiga, et Läänemere äärsete Euroopa Liidu riikide tihedama koostöö huvides oleks meresiseturu loomine.

"Et meie laevad ei peaks Euroopa Liidu sadamatest teistesse ELi sadamatesse sõitmisel vahepeal ELi tollipiirkonnast väljuma. See lihtsustaks oluliselt protseduure ja vähendaks bürokraatiat," selgitas ta.

Paeti sõnul on Läänemere strateegiaga loodud hea raam, mis tuleb nüüd Läänemere riikidel sisuga täita. "Läänemere strateegia võimaldab Läänemere piirkonnal olla Euroopa Liidu siseturu täieliku toimimise laboratooriumiks," sõnas ta.

Eesti tegi Soomele ka ettepaneku sõlmida riikide vahel õigusabilepe. Paet ütles, et lepe lihtsustaks oluliselt Eesti ja Soome kodanike igapäevast asjaajamist mõlemas riigis, arvestades nii Soomes elavate Eesti kodanike kui Eestis elavate Soome kodanike suurt arvu.

Välisministrid käsitlesid ka Põhjamaade ja Balti riikide koostöö tugevdamist. "Näiteks valdkonnad nagu konsulaarabi, kaitsekoostöö, mereseire ja arengukoostöö on need, kus on hea alus senisest tihedamaks koostööks," ütles Paet.

Paet tänas Stubbi ka Soome toetuse eest Eesti euroalaga liitumisel.

Samuti käsitleti energiakoostööd. Paeti sõnul on Eesti täitnud kõik eeltingimused uue Eesti-Soome elektriühenduse Estlink 2 rajamiseks. "Estlink 2 valmimiseks peab siinses piirkonnas olema reaalselt toimiv elektriturg, sest Eesti avab 2013. Aastaks oma elektrituru sajaprotsendiliselt. Samas tuleb kehtestada ühtsed reeglid kolmandatest riikidest pärineva elektriimpordi reguleerimiseks," ütles Paet.

Hetkel kuum