Anne Oja • 26. juuni 2010 kell 6:38

Ministeerium sai maha majandust survestava seaduseelnõuga

Keskkonnaministeerium saatis kooskõlastusele veeseaduse ja ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis võib karmistada keskkonnapiiranguid ja survestada sellega Eesti majandust.

"Seadus võib mõjutada Eesti majandust, sest suurimad merekeskkonna reostuse allikad asuvad maismaal, need on ettevõtted ja asulad, kuid selle mõju ulatus ja suurus sõltub mereala seisundi esialgse hindamise tulemustest, püstitatud keskkonnaalastest sihtidest ja edaspidi võetavatest rahvusvahelistest kohustustest," ütleb keskkonnaminister Jaanus Tamkivi allkirjaga seletuskiri.

Seletuskirjast ilmneb, et seadusemuudatuste täitmine läheb maksumaksjale maksma üsna korraliku summa, mille täit suurust ei suudeta esialgu üldse prognoosida.

Prognoositavaid kulutusi on ette näha ekspertide grupi kaasamiseks vajalike mereuuringute süsteemi asutamisel ja seire allprogrammi teostamisel aastatel 2010–2014. Aastatel 2015–2020 tuleb kavandada kulutused merestrateegia ja kehtestatud meetmeprogrammide täitmiseks.

Kulutuste mahtu on raske prognoosida – see sõltub mereala seisundist ja merestrateegia eesmärkidest, vabariigi valitsuse ja keskkonnaministeeriumi korralduslikest meetmetest, vajadusest kohaldada erandeid või tähtaegade pikendamist või võimalusest kaasata Eesti merestrateegia ettevalmistamiseks ja meetmeprogrammide realiseerimiseks Euroopa Liidu raha, lisab seletuskiri.

Kulude tabelis on praegu sellised tööd ja summad, kokku 17 miljonit krooni:

1. Mereala piirkondade hea keskkonnaseisundi määramine - 2,5 miljonit krooni.

2. Mereala piirkondade keskkonna seisundi ja keskkonnamõju esialgne hindamine - 10 miljonit krooni.

3. Keskkonnaalaste sihtide ja nendega seotud indikaatorite kogumi väljatöötamine ja kehtestamine - 2,5 miljonit krooni.

4. Seireprogrammi väljatöötamine ja kehtestamine - 2 miljonit krooni.

Hetkel kuum