Katre Pilvinski • 4. juuli 2010 kell 9:04

Eesti toetab ÜRO hädaabifondi ligi miljoniga

Välisministeerium toetab ÜRO Hädaabi Keskfondi (CERF – Central Emergency Response Fund) 900 000 kroonise annetusega.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on Eesti toetanud humanitaarabiga tegelevaid rahvusvahelisi organisatsioone vabatahtlike rahaliste annetusega alates 1996. aastast, teatas ministeerium. „ÜRO Hädaabi Keskfond CERF sõltub rahaliste vahendite osas täielikult vabatahtlikest annetustest, seega on pidev annetuste laekumine fondi edasiseks tööks ja ÜRO humanitaarabi võimekuste toetamiseks hädavajalik,” ütles Paet.

„Eesti tegi esimese annetuse CERFile 2005. aastal. Jätkates annetuste tegemist CERFile näitab Eesti, et astume reaalseid samme, toetamaks hädasolijaid kriisikolletes ja parandamaks inimeste elujärge seal, kus rahvusvahelist abi kõige enam vajatakse,” sõnas ta.

Samuti märkis välisminister, et raha eraldamisel abivajajatele lähtub Hädaabi Keskfond põhimõttest, ükski riik ei jää esmasest humanitaarabist ilma seetõttu, et piirkond on geograafiliselt kauge või see on jäänud rahvusvahelise üldsuse huviorbiidist kõrvale. '

„Abi andmisel on hädasolijatele aitamise kiirus võtmetähtsusega. Seetõttu on oluline suurendada CERFi rahalist valmisolekut, et päästetegevust saaks alustada koheselt pärast katastroofi toimumist,“ selgitas Paet ja lisas, et annetuste tegemise teel CERFile annab ka Eesti oma panuse sellesse, et abi jõuaks kiiresti kõigi hädasolijateni.   

ÜRO Hädaabi Keskfond loodi 1991. aastal ja selle eesmärk on võimaldada ÜRO humanitaarabi organisatsioonidel kiiresti ning õigeaegselt osutada ellujäämiseks vajalikku abi inimestele, kes on kannatanud konfliktsituatsioonides ja looduskatastroofides.

Annetatav summa eraldatakse välisministeeriumi 2010. aasta eelarves arengu- ja humanitaarabiks ettenähtud vahenditest.

 

Hetkel kuum