Jaana Pikalev • 16. juuli 2010 kell 8:37

Balti sotsiaalministrid: väärikas pension tuleb tagada ka tulevikus

Kahepäevasel kohtumisel Vilniuses vahetasid Balti sotsiaalministrid infot olukorra kohta tööturul ning sotsiaalkindlustussüsteemis toimunud muudatuste kohta Balti riikides. Samuti jagati kogemusi, millised tegevused on olnud tööpuuduse leevendamisel kõige tõhusamad.

Sotsiaalminister Hanno Pevkur tõdes pärast kohtumist, et Eesti on võrreldes teiste Balti riikidega oma pensionisüsteemi kenasti hoidnud. „Nii Leedu kui Läti on pidanud läbi tegema pensionide vähendamise, milleks Eestis pole olnud ega ka tule vajadust. Hea, et Eesti üldine seis on nii hea, et saame mõelda juba majanduse kasvule ja sellega seoses ka võimalikule pensionitõusule järgnevatel aastatel,“ märkis minister.

Kolm ministrit kinnitasid, et kuigi hetkel on keeruline olukord kõigis kolmes Balti riigis, tuleb vaadata ka ettepoole ning teha juba täna tulevikuks vajalikke otsuseid. Üks olulisi küsimusi on pensionisüsteemide jätkusuutlikkus olukorras, kus elanikkond vananeb ning suur tööpuuduse probleem asendub töökäte vähesusega. Sellises olukorras on nii Euroopa Komisjon kui OECD märkinud, et pensioniea tõstmine on vältimatu. Kui Eestis on vastav otsus juba tehtud, siis Leedu seim hääletab pensioniea tõstmise üle sügisel ning Lätis on vastav ettepanek arutelul valitsuses.

Lisaks pensioniküsimustele arutati noorte tööhõivega seotud probleeme. Kogemuste vähesus ning piiratud oskused põhjustavad noorte kõrge tööpuuduse kõikides Balti riikides. Ühiselt leiti, et poolelijäänud haridustee jätkamine aitab laiendada noorte võimalusi olla tööturul edukas. Eesti delegatsioon tutvustas käivitunud programme TULE ja KUTSE, mille eesmärk on tuua noored tagasi kooli oma haridusteed lõpetama.

 

 

Hetkel kuum