Indrek Kald • 28. juuli 2010 kell 14:37

Kvoodiäri raha bussidesse

Eesti müüb Hispaaniale ligi 700 miljoni krooni eest nn saastekvooti. Raha läheb muuseas ka uute maaliinide busside ostuks.

Homsel istungil on valitsuse päevakorras Eesti ja Hispaania vahelise heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppe allkirjastamiseks keskkonnaminister Jaanus Tamkivile volituse andmine.

Kokkuleppe alusel suunatakse tehingust saadud vahendid taastuvelektri osakaalu suurendamisse ja hangitakse uusi maakonnaliini busse. Ostu-müügi lepingu eelnõu kohaselt müüb Eesti atmosfääri paisata lubatud süsinikdioksiidi kvooti ehk AAUsid Hispaaniale 688,5 miljoni krooni eest. Hispaania valitsus on kokkuleppe juba heaks kiitnud.

Saadavate finantsvahendite kasutajaks määratakse majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning sätestatakse vahendite kasutamise tingimused.

Eelnevalt on Eesti sõlminud kaks AAUde ostu-müügi lepingut Austria riigiga summas 2,9 miljonit heitkoguse ühikut. AAU-de müük toimub rohelise investeerimisskeemi raames, mis näeb ette saadud raha suunamist CO2 jt kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendavatesse keskkonnasõbralikesse projektidesse.

Samuti on homme valitsuse päeva korras korralduse eelnõu, mille järgi volitatakse keskkonnaministrit allkirjastama Eesti Vabariigi ja Jaapani Sumitomo Mitsui Banking Corporationi vahelist heitkoguse ühikutega kauplemise kokkulepet. Tehingust saadud raha suunatakse riigiasutuste hoonete energiasäästlikkust tõstvatesse investeeringutesse. Lepingu järgi müüb Eesti SMBC-le 0,5 miljonit AAUd.

Saadavate finantsvahendite kasutajaks määratakse rahandusminister Jürgen Ligi ning sätestatakse vahendite kasutamise tingimused kokkuleppe täitmiseks.

Hetkel kuum