Anne Oja • 31. juuli 2010 kell 9:27

Mullu sulas ligi 50% Eesti finantsettevõtete varast

2009. aastal vähenes finantsteenuseid pakkuvate ettevõtete bilansimaht 46%, avaldas statistikaamet värskes aastaraamatus.

"Üle poole nende varade bilansimahust hõlmasid lühiajalised ja pikaajalised investeeringud. Maailma finantsturgude ebastabiilsuse tõttu vähenesid investeeringute väärtused ja see ongi põhjustanud bilansimahtude vähenemise," lisas statistikaamet.

2009. aastal vaatles statistikaamet 1430 finantsvahendusega tegelevat ettevõtet, kellest 80% andis oma tegevusest regulaarselt aru. 98% Eesti finantsettevõtetest on rahvusvaheliste standardite järgi väikesed, alla 50 töötajaga.

Finants- ja kindlustusettevõtete populaarseim tegevusala oli valdusfirmade tegevus, millega tegeles 30% etetvõtetest. 29% ettevõtetest nimetas tegevusalana võlakirjadesse, väärtpaberitesse jm finantsvahenditesse investeerimist ja 19% muude finantsteenuste pakkumist, mille hulka kuulub ka kapitalirent ja muu laenuandmine. Rahaloomega seotud finantsasutusi, milleks on krediidiasutused ja Eesti Pank, oli 2% ja kindlustusseltse 1%.

Hetkel kuum