Indrek Kald • 11. august 2010 kell 15:49

Seitsme kuuga laekus linnakassasse 3,8 miljardit

Seitsme kuuga laekus Tallinna linnakassasse 3,8 miljardit krooni, mis moodustab 53,4% aastaks planeeritud laekumistest.

Maksutulu laekus seitsme kuuga linnale 2,2 miljardit krooni ehk 57,4% aastaks kavandatust, sh üksikisiku tulumaksu 1,9 miljardit, maamaksu 190 miljonit ning kohalikke makse 85 miljonit.

Linna asutuste majandustegevusest on juuli lõpuks laekunud 556 miljonit krooni ehk 51,4% aastaks kavandatust. Suurema osa moodustasid ühistranspordi piletitulu summas 178 miljonit ning tulud haridusalasest tegevusest summas 145 miljonit.

Toetusi riigilt ja välisrahastajatelt on laekunud 786 miljonit krooni, mis moodustab 55,5% aastaks kavandatud mahust. Muid tulusid laekus 26 miljonit krooni.

Investeerimisest teenis linn seitsme kuuga 240 miljonit krooni ehk 62,4% aastaplaanist, sh dividendidest 176 miljonit ja põhivara müügist 36 miljonit.

Väljamakseid tehti linnakassast esimesel seitsmel kuul kokku 3,8 miljardi krooni ulatuses, mis moodustab 56,1% aastaks kavandatud mahust.

Väljamakseid haldustegevuseks on tehtud 3,6 miljardi eest, sh tööjõukuludeks ja maksude tasumiseks 1,5 miljardit, sotsiaaltoetusteks 141 miljonit ning majandamiskuludeks 1,9 miljardit. Intresse ja muid finantskulusid on tasutud kokku 38 miljonit krooni.

Investeerimistegevuse väljamakseid tehti summas 172 miljonit krooni, finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 88 miljonit.

Juulikuu laekumised ületasid väljamakseid 9,6 miljoni krooni võrra, mille tulemusena kujunes linna rahaliste vahendite jäägiks kuu lõpu seisuga 82 miljonit krooni.

Hetkel kuum