Väinu Rozental • 11. september 2010 kell 5:55

7 aastat tagasi ostis SAS 49% Estonian Airi aktsiatest

Äripäev avaldab tänavu igapäevast ärikalendri sarja, kust saab lugeda, mis on juhtunud Eesti majanduses sellel konkreetsel päeval viimase kahekümne aasta jooksul. 19 aastat tagasi

11.09.1991. Ülemnõukogu võttis vastu välisinvesteeringuseaduse.  

 11.09.1991. Eesti Merelaevandus viidi Eesti Vabariigi omandisse (AS Eesti Merelaevandus moodustati 18.12.1991). 11.09.1991. Tallinna Uussadam (Muuga sadam) võeti Eesti Vabariigi omandisse. 17 aastat tagasi

11.09.1993. Pidulikult avati Eesti Rahvusraamatukogu. 16 aastat tagasi

 11.09.1994. Saksa ettevõte Dold Holzwerke GmbH erastas 6,8 miljoni krooni eest RASi Viljandi Metsakombinaat liimpuidutsehhi. 15 aastat tagasi

 11.09.1995. Sai teatavaks, et erastamisagentuur tunnistas RASi Silikaat aktsiate enampakkumisel parimaks Vello Kunmanile kuuluva ASi Esraven pakkumise. 11.09.1995. Mööblifirmad AS Standard, AS Virko ja AS ETK Mööbel avasid Helsingis oma toodete kaupluse, kus oli 330 ruutmeetrit müügipinda. 11.09.1995. Ehitusmaterjalide müügifirma AS Fanaal lõi lahku oma jae- ja hulgimüügi ning turule tuli Fanaali Kaupluste AS kaubamärgiga Ehitusmaailm (alates 28.06.02 sai Fanaali uueks ärinimeks AS Rautakesko). 14 aastat tagasi

 11.09.1996. Riigikogu võttis vastu Hüvitusfondi seaduse. 11.09.1996. Erastamisagentuur lahutas erastatud ettevõtete järelmaksu tasumise EVPdes ja rahas maksmise ehk riigiettevõtete erastajad said nüüd tasuda ostu-müügilepingutes EVPdes määratud ostusumma  EVPde kehtivuse ajal (EVPde kasutamine maksevahendina lõppes 31.12.06), vaatamata järelmaksu tähtajale (seni olid EVPdes ja rahalised järelemaksud omavahel võrdeliselt seotud). 11.09.1996. AS Krediidiinfo võeti Euroopa majandus- ja finantsinfofirmade föderatsiooni FEBIS liikmeks (Krediidiinfo oli tollal esimene Balti riike esindav ettevõte ning ka ainus Ida-Euroopa iseseisev krediidiinfofirma föderatsioonis). 11.09.1996. RET Arengugrupi AS avas endise RETi hoones Tallinna maailmakaubanduskeskuse büroo. 11.09.1996. Sai teatavaks, et rahvusvaheline toiduainetekontsern Nestlé andis oma kaupade müügiõigused Eestis ASile Ovekor. 11.09.1996. Tallinna linnakohus kuulutas pankrotistunuks ASi Eesti Mets, mis eksportis peamiselt väiksemate metsavarujate puitu Soome. 11.09.1996. Peeter Kukk alustas tööd Euroopa ühe suurema paberitööstuse United Paper Kymmene Baltimaade juhina, enne seda oli ta alates 1992. aastast trükifirma ASi Prismaprint juhatuse esimees (Kukk lahkus ASi UPM Kymmene tegevjuhi kohalt 1999. aastal). 13 aastat tagasi

 11.09.1997. Eestile anti esimest korda riigireitingud: reitinguagentuur Moody´s andis hindeks Baa1 ja reitinguagentuur IBCA andis reitinguks BBB. 11.09.1997. Õpperetkel üle Kurkse lahe uppus 14 Eesti kaitseväelast (Harju maakohus mõistis Kurkse surmaretke juhi Jaanus Karmi 28.06.99 neljaks ja pooleks aastaks vangi; 20.10.99 vähendas ringkonnakohus Karmile mõistetud vabadusekaotuse ühele aastale ja riigikohus ei tühistanud 25.01.00 ringkonnakohtu otsust). 11.09.1997. Valga, Võru, Põlva, Tartu, Jõgeva ja Viljandi maavanemad asutasid sihtasutuse Lõuna-Eesti Turism. 12 aastat tagasi

 11.09.1998. Allkirjastati Hansapank Latvia ja endisele Hoiupangale kuulunud Zemes Banka ühinemisleping, mille kohaselt Hansapanga tütarettevõte omandas Zemes Banka (aktsionärid kiitsid ühinemise heaks 25.09.98). 11.09.1998. ASi ESS aktsia hind sulgus ajaloo madalaimal, 55 krooni tasemel (kõige enam maksis aktsia 22.09.97 – 156 krooni). 11.09.1998. BLRT Grupp AS ja Saksa kontsern, tööstuslike gaaside ja gaasitarvikute tootja Messer moodustasid võrdses osaluses ühisfirma ASi Elme Messer Gaas. 10 aastat tagasi

 11.09.2000. Eesti Vabariik kehtestas Venemaaga täieliku viisarežiimi, mis tähendas, et seni Venemaa poolt üle 5000 piiriäärsetel aladel elavale Eesti elanikule välja antud load kaotasid kehtivuse. 11.09.2000. Šveitsi investeerimisfirma Telom AG omandas ASis Pro Kapital Grupp 19,2-protsendilise osaluse (Telom AG sai aktsiate omanikuks pärast Domina Hotel e Comproprieta`Alberghiere S.p.A. aktsiate vahetamist Pro Kapital Grupi aktsiate vastu). 11.09.2000. Tollilao teenust osutav AS Reslada alustas vastavalt Venemaa Gorki autotehasega sõlmitud transiidi koostöölepingule Muuga sadamast Eesti kaudu veetavate GAZi autode laadimist Ameerikasse suunduvale laevale. 11.09.2000. Sõiduautode Lada esindus Eestis AS Lada Eesti avas Tallinnas Peterburi maantee 75, kus seni müüdi Peugeot` sõiduautosid, oma esinduse (enne seda tegutses Ladade maaletooja Järvamaal Aravetes ja Tartus; Lada Eesti lõpetas tegevuse kehvade müügitulemuste tõttu 2006. aasta juunis). 9 aastat tagasi

 11.09.2001. Tartu maakohus kuulutas välja ehitusettevõtte ASi Tartu REV pankroti. 8 aastat tagasi

11.09.2002. Kersti Kaljulaid asus tööle OÜ Iru Elektrijaam direktorina, enne seda oli ta alates 2002. aasta veebruarist samas finantsjuht ja enne seda alates 1999. aastast peaminister Mart Laari majandusnõunik (Kaljulaid lahkus Iru Elektrijaama direktori kohalt 2004. aasta aprillis). 7 aastat tagasi

 11.09.2003. Skandinaavia lennukompanii SAS ostis 306 miljoni krooni eest Taani firmalt Maersk Air 49 protsenti ASi Estonian Air aktsiatest pärast seda, kui Eesti valitsus oli oma ostueesõigusest loobunud (Eesti riigile kuulus 34 protsenti ja Eesti kapitalil põhinevale ASile Cresco 17 protsenti). 4 aastat tagasi

 11.09.2006. Tallinna Haabersti linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhatajat Tatjana Sarzanovat tulistati tema tööpostil, tulistaja kinnipidamise käigus sai kuuli jalga linnaosavanema asetäitja Juhan Hindov (Sarzanova suri 14.09.06; mõrtsukas, psüühiliselt haige pensionär Vladimir Mahhov saadeti Harju maakohtu 8.05.07 otsusega psühhiaatrilisele sundravile). 2 aastat tagasi

 11.09.2008. Viljar Peep nimetati andmekaitse inspektsiooni juhiks, enne seda töötas Peep alates 1995. aastast justiitsministeeriumis, viimati õigusloome ja arenduse talituse juhatajana; Peep asus andmekaitse inspektsiooni juhi ametisse 1.10.08. 11.09.2008. Janne Andresoo valiti rahvusraamatukogu peadirektoriks, enne seda oli ta alates 2004. aastast teadus- ja arenduskeskuse juhataja ning viimati lühikest aega kogude osakonna juhataja ja peavarahoidja. 11.09.2008. Kristjan Leedo asus juhtima OÜd Saaremaa Lihatööstus, seni kuulus ta ettevõtte juhatusse. Allikad: Äripäev, aastaraamat Kes? Mis? Kus? jm. 

Hetkel kuum