22. september 2010 kell 14:28

ELis ühtne finantskontroll

Euroopa Parlament kiitis täna heaks uue, Euroopa finantsturgude üle järelevalvet pidama hakkavate Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ning kolme uue ametkonna loomise.

Süsteemsete Riskide Nõukogu asukohaga Frankfurdis hakkab koosnema Euroopa Keskpanga juhtidest, 27 liikmesriigi keskpanga juhtidest ning Euroopa ning riiklike järelevalve ametitest.

Eesmärgiks on kontrollida ELi tasemel tugevas koostöös riiklike järelevalveasutustega majandust üldiselt, eriliselt olulisi institutsioone ja alternatiivseid riskifonde ning vältida 2008.-2010. aastal toimunud kriisi kordumist.

Lisaks luuakse kolm uut asutust. Nendeks on Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus asukohaga Londonis, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus Pariisis ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus Frankfurdis.

Ametid peaksid alustama tööd tuleva aasta alguses. 

Autor: Katri Soe-Surén

Hetkel kuum