Silvia Kruusmaa • 22. september 2010 kell 8:54

Tallinn küsib Tallinna Vee hindadele eksperthinnangut 

Tallinna linnavalitsus pöördus AS Tallinna Vesi teenusehindade küsimuses rahvusvaheliselt tunnustatud erapooletu eksperthinnangu saamiseks Oxera Consulting Ltd poole.

Linnavalitsus palub majanduskonsultatsioonifirmal koostada sõltumatu majanduslik hinnang konkurentsiameti teostatud veevarustuse ja reovee hindade analüüsile, et kontrollida konkurentsiameti analüüsi vastavust rahvusvaheliselt tunnustatud vee- ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnakalkulatsiooni meetoditele ja põhimõtetele, teatas linnavalitsus.

Õiguskantsler on konkurentsiameti seisukohtadele tuginedes korduvalt väljendanud, et linn ei ole regulatsioone kehtestades lähtunud hea tava põhimõttest. Konkurentsiamet on aga avaldanud oma soovitusliku regulatsiooni-metodoloogia veefirmade jaoks ja on küsinud Tallinna linnalt sellele kommentaare.

Alates 2010. aasta novembrist muutub AS Tallinna Vesi hindade kooskõlastajaks Tallinna linna asemel konkurentsiamet, ent kooskõlas teenuslepinguga on AS Tallinna Vesi juba esitanud Tallinna linnale eel-kooskõlastamiseks 2011. aasta tariifid. Sellest tulenevalt soovib linnavalitsus läbi viia võimalikult detailse uurimuse AS Tallinna Vesi põhjendatud tulukuse kohta alates erastamisest.

Linnavalitsus soovib vastuseid küsimustele, kas metodoloogia ja sisendid, mida konkurentsiamet on kasutanud oma hinnangus AS Tallinna Vesi tootlusele, on võrreldavad ja kooskõlas rahvusvaheliselt kasutatava ja tunnustatud hea tavaga vee-sektoris; milline oleks AS Tallinna Vesi tootlus, kui seda arvutataks rahvusvaheliselt tunnustatud metodoloogia  alusel ja kas metodoloogia ja sisendid, mida konkurentsiamet on veefirma hindamiseks kasutanud, on võrreldavad ja kooskõlas rahvusvaheliselt kasutatava ja tunnustatud hea tavaga vee-sektoris, seisab linna teates.

Ühtlasi palub linnavalitsus anda hinnang konkurentsiameti väljatöötatud vee-ettevõtete regulatsiooni eelnõule.

Hetkel kuum