Kadri Paas • 10. oktoober 2010 kell 7:51

Töötukassa: septembris lisandus uusi töötuid

Septembris registreerus uusi töötuid mõnevõrra rohkem kui eelmistel kuudel. Samas vähenes registreeritud töötute arv.

Kuu lõpus oli töötuna arvel 69 829 inimest ehk 10,7% 16aastasest kuni pensioniealisest tööjõust.

Septembris registreerus 8 320 uut töötut, mis on mõnevõrra rohkem kui suvekuudel. Arvelolek lõpetati septembris 9 249 töötul ja ligikaudu poolte arveloleku lõpetamiste põhjuseks oli tööleminek.

Toetudes eelnevatel kuudel tehtud võrdlustele töötukassa andmetega töötuskindlustusmakse laekumise kohta võib väita, et tegelik ametlikult hõivesse liikujate osakaal on kõrgem, sest kõik inimesed ei teata töötukassale, et nad on leidnud uue töökoha.

Septembri jooksul oli töötuna arvel kokku 77 400 inimest ning kuu lõpus oli registreeritud töötute arv 69 829. Võrreldes märtsi lõpu seisuga, mil registreeritud töötute arv oli oma kõrgeimal tasemel,  on registreeritud töötute arv langenud 25 258 inimese ehk veidi rohkem kui veerandi võrra.

Samas oli registreeritud töötute arvu langus septembris mõnevõrra madalam kui eelnevatel kuudel. Registreeritud töötute arv moodustas septembri lõpus 16aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 10,7%. Kõrgeim oli registreeritud töötus endiselt Ida-Virumaal (16,6%) ja madalaim Jõgevamaal (6,2%).

Varasema töökogemusega registreeritud töötute osakaal kõigist registreeritud töötutest oli septembri lõpus 83%.  Kõige suurem osa (23%) eelnevalt töötanud registreeritud töötutest oli endiselt oskus- ja käsitöölisi, kelle hulka kuuluvad reeglina ka ehitustöölised.

Samas on nende osakaal üle viimaste kuude sammhaaval vähenenud. Suhteliselt suur osa oli ka lihttöölisi (19%) ning teenindus- ja müügitöötajaid (18%).

Septembri jooksul lisandus kokku 3 681 uut töötukassa poolt vahendatavat tööpakkumist ehk veidi rohkem kui augustis. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 6 211.

Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli oskus- ja käsitöölistele (26%), seadme- ja masinaoperaatoritele (19%) ning teenindus- ja müügitöötajatele (17%).

Tööalasel koolitusel osales septembris 1 124 ja tööotsingu koolitusel 652 töötut, tööpraktikal ja tööharjutusel osales vastavalt 385 ja 428 töötut.

Karjäärinõustamist sai 1 545 inimest ning ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 41 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 83 uut töökohta.

Palgatoetusega rakendus septembris tööle 1 108 inimest. Kokku oli septembris palgatoetusega töötamas 6 650 inimest.

Töötukassa maksis septembris töötuskindlustushüvitist 20 035 inimesele ehk 26% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 4 576 krooni (293 eurot) ning hüvitise maksmiseks kulus 82,5 miljonit krooni (5,3 miljonit eurot). 

Ligikaudu 1 000 krooni (64 eurot) suurust töötutoetust sai septembris 12 399 inimest ehk 16% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa septembris 721 inimesele. Keskmine septembris määratud hüvitis oli 17 133 krooni (1 095 eurot) ja hüvitise kulu oli 10,5 miljonit krooni (672 tuhat eurot).

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa septembris 520 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 24 885 krooni (1 590 eurot) ning hüvitise maksmiseks kulus töötukassal septembris ligi 13,5 miljonit krooni (865 tuhat eurot).

Hetkel kuum