Indrek Kald • 11. oktoober 2010 kell 12:43

Pihl: korruptsiooni vähendab selgem tööjaotus

Selgus ametiasutuste vahelises tööjaotuses ja vastutuses ning bürokraatia vähendamine on oluline mehhanism korruptsiooni ennetamiseks, ütles Tallinna abilinnapea Jüri Pihl.

Täna esimest korda kogunenud Tallinna linnavalitsuse töörühm hakkab analüüsima dubleerivaid ülesandeid linnaasutustes ja tegema ettepanekuid ülesannete ja vastutuse selgemaks jaotuseks ning bürokraatia vähendamiseks.

"Mida hajutatum on vastutus ja rohkem vajalikke kooskõlastusi, seda hõlpsamalt tekivad ka korruptsiooniohtlikud olukorrad," ütles töörühma juhtiv Pihl.

Töörühma eesmärk on tõsta linnakodanikele osutatavate teenuste kvaliteeti, vähendada bürokraatiat dubleerivate funktsioonide kärpimisega ning konkretiseerida vastutus teenuse tulemuslikkuse eest. Töörühm asub arutama ka seda, millised otsused on otstarbekas jätta linnaosade, millised ametite pädevusse.

"Linnakodanike huve arvestades on meie eesmärk muuta otsustusprotsesse läbipaistvamaks ja bürokraatiat vähendada. Linna juhtimise seisukohalt tuleb tööd muuta efektiivsemaks ja pakutavaid teenuseid standardsemaks, samuti peab oluliselt suurenema pakutavate e-teenuste osakaal," rääkis Pihl.

Töörühma kuuluvad peale Jüri Pihli linnasekretär, ametite ja linnaosavalituste ning linna personali-, finants- ja õigusteenistuste esindajad. Töörühm esitab oma esialgsed ettepanekud linna ametiasutuste struktuuri ja koosseisude osas novembris.

Hetkel kuum