Indrek Kald • 1. november 2010 kell 9:12

Eurol toetajaid Eestis 52%, vastu 39%

Oktoobris toetas eurole üleminekut mõõdetuna kahel erineval ajaperioodil 52% Eesti elanikest, euro kasutuselevõttu ei toeta 39% elanikest.

Augustis oli toetus 48% ning septembris 49%. Seega on toetus eurole üleminekule mõnevõrra kasvanud. Suuremad muutused olid mitte-eestlaste hulgas, kus toetus kasvas 33%-lt 39%-le. Toetuse kasvumäära edasine kasv sõltub elanike majanduslikust kindlustundest. Kui see oluliselt ei parane, siis jääb ka toetuse üldine määr 50% lähedale, teatas TNS Emor.

Toetajate hulgas on enam kõrgema hariduse ja sissetulekuga inimesi. Vastuolijate hulgas paistavad silma eelnevalt mainitute vastandrühmad, keda iseloomustavad madalam haridus ja väiksem sissetulek.

Teave tugineb TNS Emori seireuuringutele oktoobrikuu alguses ja lõpus. Emori telefonikeskus küsitles oktoobris 1000 inimest vanuses 15–74. Seire toimub TNS Emori initsiatiivil.

Hetkel kuum