Kadrin Karner • 17. november 2010 kell 21:00

Võlakaitse mõju näha aasta pärast

SEB juhatuse esimehe Riho Undi sõnul on eelnõu menetluses palju selgemaks muutunud ning arvesse on võetud ka Eesti Pangaliidu ettepanekuid.

"Oluline täiendus on, et enne võlgade ümberkujundamise kava kohtusse esitamist peab võlgnik astuma samme, et saavutada võla ümberkujundamine kohtuväliselt. Kui võlgnik seda teinud ei ole, võib kohus jätta avalduse menetlusse võtmata," rääkis Unt.

Maksejõuetuse reguleerimine seadusega on Swedbanki eraisikute finantseerimise divisjoni direktori Andres Tuki sõnul tervitatav, kui sellega lahendatakse olemasolev probleem, seadusandja on hinnanud seaduse mõjusid, riik suudab tagada kiire menetluse ning võrreldes pankrotimenetlusega on rohkem võlgnikku motiveeriv ja võimaldab võlausaldajatele suuremat nõude rahuldamise määra. Erinevad väljastpoolt Eestist arvamust avaldanud, sealhulgas IMF, on avaldanud murelikkust ja pidanud oluliseks lepinguliste kohustuste täitmisest kinnipidamist.

Kas seaduse vastuvõtmise järel muutub laenu hind? "Kindlasti vaatavad kõik turuosalised laenutingimustele kriitilise pilguga, et tagada edaspidi laenu tagasisaamine kliendi makseraskuste korral," vastas Tukk. Tema sõnul võib võlgnikule antav võimalus vabaneda võlast lõplikult ilma pankrotimenetluseta mõjutada ka investorite arvamust investeerimiskeskkonna atraktiivsuse kohta ja võlgnike vastutustunnet.

Sampo Panga tegevjuhi Aivar Rehe sõnul võlakaitseseadus ise laenamist kallimaks ei tee. "Oleme pingelises konkurentsis ja konkurents mõjub marginaalidele," ütles ta. Ka mõtteviisi, et võlgu elamine on võõras mure, seadus ei soodusta. Rehe sõnul võib seaduse mõju olla kodulaenuvõtjatest suurem hoopis eraettevõtete müügitingimuste ja müügipoliitika kujundamisel seal, kus tooted ei ole nii tagatud kui laenud pangas. "Prognoosin, et muud nõuded eraisikute suhtes on edaspidi suuremad läbirääkimiskohad kui kodulaenud pankades," lisas ta.

Samuti rõhutas Rehe, et võlakaitseseadus on vajalik SMS-laenajatele, kus kõrgete lisaintresside ja viivistega kasvavad võlad kiirelt väga suureks võlaks. Praegu täidab seadus rohkem õigusruumi, kasu hakkame nägema umbes aasta pärast, kui tekivad esimesed kohtulikud arutlused.

Hetkel kuum