Silvia Kruusmaa • 23. november 2010 kell 10:12

KPMG uuring: ärioptimism on viimase 12 kuu madalaimal tasemel

KPMG Internationali äsja valminud uuring Pulse – the Global Business Outlook näitab, et globaalne ärioptimism on viimase 12 kuu kõige madalamal tasemel.

USA ettevõtete optimism on viimastel kuudel järsult langenud, kuid majanduse väljavaateid peetakse nõrgemaks terves maailmas, näitab KPMG avaldatud uuring Pulse.

Maailmamajanduse taastumise hoog on vähenemas ning paljude ettevõtete ootused äritegevuse osas on tagasihoidlikumad, teatas KPMG.

KPMG Baltics OÜ juhatuse esimees Andris Jegers ütles, et kahtlemata on ettevõtlussektori meeleolud halvenenud. „KPMG hinnangul on ootuspärane, et majanduse taastumine on keerulisem lääneriikides. Samas pakub leevendust tõsiasi, et vaatamata näitajate halvenemisele on märkimisväärne osa vastajatest endiselt positiivselt meelestatud,“ märkis Jegers.

Teenustesektori ettevõtetest usub äritegevuse elavnemisse 47 protsenti (juunis 53 protsenti), samas kui tööstussektori optimistide hulk langes üheksa protsendipunkti võrra 51le. Kehvemaks peetakse ka äritulude väljavaateid: mõlema sektori hinnangud on halvenenud kaheksa protsendipunkti võrra, vastavalt 43 ja 49 protsendile.

Tööhõive väljavaated püsivad keskpärased: teenustesektoris leidis 24 ning tööstussektoris 27 protsenti, et nad suurendavad lähema aasta jooksul töötajate arvu. Tööhõive vallas on mõlemas sektoris kõige optimistlikumad Brasiilia firmad ning teisalt näevad töötajate vähenemist Hispaania ning tööstussektoris ka Kreeka ettevõtted.

BRICi (Brasiilia, Venemaa, India, Hiina) suhtumised on vähe muutunud, kuid muret teevad USA ja Jaapan. Kui veel suvises uuringus paistis USA silma kõige suurema positiivsusega, siis nüüd on toimunud suur kukkumine, nii et mõned indikaatorid on langenud koguni paarikümne protsendipunkti võrra.

ELis on liikunud kasvuootused teenustesektorisse, kus äriaktiivsuse näitaja on kolme ja poole aasta kõrgeim, 42,1 protsenti (+8,5 protsenti võrreldes juuniga 2010). Kontrastina on tööstussektori optimism langenud viimase aasta madalaimale tasemele, 39,4 protsendile (-5,1). Antud trend ilmneb hästi Saksamaal, mille puhul võib loota, et aktiivsem teenustesektor kompenseerib tööstuse kehvemad väljavaated ning aitab ELi suurimal majandusjõul taastuda. Prantsusmaa ja Itaalia näitajad on mõlemas sektoris head; kõige suuremad mured on endiselt Hispaanias, Iirimaal ja eriti Kreekas.

Uuringu Pulse - Global Business Outlook Survey viib KPMG Internationali ülesandel maailma tootmis- ja teenustesektori ettevõtete seas läbi uuringufirma Markit, küsitledes 11 000 firmat. Küsitluses paluti ettevõtetel öelda, milliseks hindavad nad ettevõtte väljavaateid järgmise aasta jooksul; positiivse hinnangu andnute protsentuaalsest osakaalust lahutati teistsugusel arvamusel olnute protsent.

Hetkel kuum