Silvia Kruusmaa • 23. november 2010 kell 8:36

Omanike Keskliit koondab nõudeid Tallinna Vee vastu

Koduomanikke ühendav Eesti Omanike Keskliit asub õiguskantsleri üleskutse ning hiljutiste Riigikohtu lahendite valguses koondama nõudeid Tallinna Vee vastu. Tsiviilhagiga nõutakse vee hinna alandamist 25% ning koduomanikele tekitatud rahalise kahju hüvitamist.

Eesti Omanike Keskliidu peasekretäri Taavi Madiberki sõnul võttis Harju Maakohus liidu liikme Silja Lepa tsiviilhagi Tallinna Vee vastu menetlusse juba kevadel ning lähikuudel jõutakse loodetavasti esimese kohtuistungini.

Vajaduse nõuete laiemaks koondamiseks tuleneb ühelt poolt konkurentsiameti hinnaalandamise menetluse venimisest, teisalt õiguskantsleri üleskutsest  tarbijatel anda sisse hagi oma õiguste kaitseks ning hiljutistest Riigikohtu lahenditest.

Esiteks on Riigikohus Narva Linna ja Energiaturu Inspektsiooni vahelises vaidluses selgelt öelnud, et vaatamata kehtestatud piirhindadele ei tohi teenust müüa ebamõistliku hinnaga ning kui seda tehakse vastutab monopol selle eest tsiviilkorras. Lahend lükkab selgelt ümber Tallinna Vee käesoleva tsiviilkohtumenetluse käigus esitatud vastuväited, mille kohaselt puudub Tallinna Veel igasugune vastutus liigkõrgete veehindade eest, leiab omanike keskliit.

Teiseks, lükates tagasi õiguskantsler Indrek Tederi kaebuse viitas Riigikohus, et lisaks on tarbijatel võimalus kaitsta oma õigusi halduskorras. Vee kaasuse puhul seega Tallinna linna vastu.

Omanike Keskliit on pööranud juriidilise teraviku Tallinna Vee vastu, kelle taskusse läks ebaseaduslikult teenitud kasum.

„Hea, et Riigikohus on tarbijatele nii olulises küsimuses teatava selguse toonud. Vahepeal tundsime, et oleme võitluses Tallinna Veega jäänud kafkalikku situatsiooni, kus monopol võib tegutseda seadust eirates ja koduomanikel justkui polegi kellelegi kaevata. Liit on aegade jooksul pöördunud Tallinna Vee küsimuses pöördunud nii konkurentsiameti, maavanema, Tallinna linna, õiguskantsleri ning viimati Harju Maakohtu poole,“ lisas Madiberk.

Hetkel kuum