Indrek Kald • 28. detsember 2010 kell 9:08

EAS alustas ettevõtlikkusprojektide konkursiga

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) kuulutas välja ettevõtlikkusprojektide konkursi, mille raames oodatakse ettevõtlikkuse arendamisele ja ettevõtlikkusteadlikkuse tõstmisele suunatud projekte.

Projektid tuleb ellu viia ühe aasta jooksul. Ettevõtlikkusprojektide konkurssi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Projekti esmaseks sihtgrupiks peaksid olema potentsiaalsed ettevõtjad, õpilased, üliõpilased, õpetajad või õppejõud.

"Ettevõtlikkuse arendamise all mõistame me ettevõtlikkusega seotud hoiakute ning oskuste ja teadmiste kujundamist nagu loovus, avatus, julgus, koostöövalmidus, tegevuste eesmärgistatus, võime kriitiliselt mõelda, samuti algatus- ja juhtimisvõime," selgitas EASi alustavate ettevõtete divisjoni direktor Dmitri Burnašev.

"Ettevõtlusteadlikkuse tõstmisega tahame noortele inimestele nende karjäärivalikul ja nende juhendajatele teadvustada ettevõtlusega seotud võimalusi ja ohte," märkis ta.

Projekti sisuks võib olla koolitusprogrammide väljatöötamine ja elluviimine; koolituste, messide, konverentside ja nendega kaasnevate materjalide ettevalmistamine, ürituste läbiviimine; valdkondlike koostöövõrgustike algatamine; infomaterjalide koostamine; teavituskeskkondade loomine; teavituskampaaniate, konkursside ja õppereiside korraldamine; rahvusvahelistes koostöövõrgustikes osalemine jms.

Iga taotleja saab esitada kuni kaks projekti. Projektide esitamise tähtaeg on 2011. aasta 21. jaanuar.

Hetkel kuum